รวมตัวอย่างคำถามภาษาอังกฤษ ไว้ถามกลับผู้สัมภาษณ์ เมื่อถูกถามว่า “Do you have any questions?” ในการสัมภาษณ์งาน

Blog_do-you-have-any-questions

หนึ่งในคำถามที่ผู้สัมภาษณ์มักจะถามในตอนท้ายของการสัมภาษณ์คือ “Do you have any questions for us?” (คุณมีคำถามอะไรจะถามไหม/มีอะไรจะถามไหม) ซึ่งดูเผิน ๆ อาจจะเป็นเหมือนการถามทั่วไป แต่จริง ๆ แล้วคำถามนี้ถือว่าเป็นโอกาสสำคัญที่จะทำให้ผู้สัมภาษณ์ได้เห็นถึงความตั้งใจของเราที่จะร่วมงานกับบริษัท และแสดงให้เห็นว่าเราทำการบ้านมาดีแค่ไหนเกี่ยวกับองค์กรนั้นด้วย

โดยคำถามที่ดีควรเป็นคำถามที่เปิดกว้าง (open-ended questions) ที่ผู้สัมภาษณ์สามารถตอบได้หลากหลาย และสามารถช่วยให้ผู้สมัครงานได้รับข้อมูลหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทและตำแหน่งงานอีกด้วย


ทำไมต้องถามคำถามกลับ


1. To assess if the company and role align with your career goals.
เพื่อเช็คว่าองค์กรและงานที่จะทำตรงกับเป้าหมายการทำงานของเราไหม ไม่ใช่แค่บริษัท/องค์กรเลือกเรา แต่เราก็จะได้เลือกบริษัทที่ตรงกับเรามากที่สุดจากข้อมูลที่ได้ด้วย


2. To show your genuine interest.
เพื่อแสดงความสนใจ กระตือรือร้นในงาน คำถามที่ดีจะยิ่งช่วยแสดงให้เห็นว่าเรามีความสนใจจริง ๆ ได้ทำการบ้านมาอย่างดี และให้ final impression ที่ดี


วันนี้แอดมินได้รวบรวมคำถามภาษาอังกฤษที่เอาไว้ถามกลับผู้สัมภาษณ์ เมื่อถูกถามว่า “Do you have any question?” มีอะไรบ้าง ไปดูกันเลยค่ะ


Questions about the job/role (คำถามเกี่ยวกับงานที่เราสมัคร)

 • What does a typical day look like for a person in this position?
 • Can you share more about the day-to-day responsibilities of this role?
 • If I were hired for this role, what would you want me to achieve in my first one/two/three months?
 • What mechanisms are in place for performance reviews and when would I receive my first formal evaluation?
 • What are your short- and long-term goals for a new hire with this job title?
 • What’s the pace of an average day for this position?
 • What would my first priorities be in this position?
 • What communication methods are most commonly used in the workplace?
 • What opportunities are there for training and progression?
 • What professional development opportunities are available for someone in this role?
 • Are there any big changes coming up that the team should be prepared for?


Questions about the company (คำถามเกี่ยวกับบริษัท/องค์กร)

 • Does the company offer continued education and professional training?
 • What is your ideal communication style with your staff?
 • What growth does the company expect to see within the next five years?
 • How would you describe the management style of the organization?
 • What’s something that makes you happy about coming to work each day?
 • What does the onboarding process look like at this company?
 • Do employees receive regular feedback on their work?
 • What new initiatives or changes are on the horizon for the organization?


Questions about qualifications (คำถามเกี่ยวกับคุณสมบัติผู้สมัคร)

 • Is there any additional information you need to help you decide on my candidacy?
 • What are your concerns about my candidacy?
 • Do you feel that I’m the right fit for the role?
 • What are the most important qualities you’re looking for in a candidate for this role?
 • Do you need me to clarify or elaborate on anything regarding my suitability for the position?
 • Is there anything else I can provide to help you with your decision?


Questions about the next steps (คำถามเกี่ยวกับขั้นตอนต่อไปในการสมัครงาน)

 • What are the next steps in the hiring process?
 • Will I have the opportunity to meet my potential manager or colleagues during the interview process?
 • Can you share more about the next steps in the hiring process and the anticipated timeline for a decision?
 • Could you provide any success stories or examples of employees in this or a similar role and how they’ve progressed within the organization?
 • When can I expect to hear back about the next stages or decisions?ทั้งหมดนี้เป็นเพียงไอเดียเบื้องต้นที่ทุกคนสามารถนำไปต่อยอดในการถามคำถามกลับผู้สัมภาษณ์เมื่อถูกถามว่า “Do you have any questions?” (คุณมีคำถามอะไรจะถามไหม/มีอะไรจะถามไหม) เพื่อแสดงออกถึงความตั้งใจที่จะร่วมงานกับบริษัท แถมยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อเราอีกด้วย

ดังนั้นเราควรเตรียมคำถามไว้ล่วงหน้าและฝึกซ้อมการถามคำถาม จะได้สามารถตอบคำถามกลับผู้สัมภาษณ์ได้อย่างมั่นใจและลื่นไหล ดูเป็นธรรมชาติ


เป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่กำลังเตรียมตัวไปสัมภาษณ์งานนะค้า 

ทีมฝรั่งอั่งม้อ


มาเรียนรู้ อัปสกิลภาษาอังกฤษสนุก ๆ กับฝรั่งอั่งม้อได้ที่นี่เลยค่ะ 😀
> คลิกดูคอร์สของฝรั่งอั่งม้อ <

เตรียมพร้อมภาษาอังกฤษ พิชิตการสัมภาษณ์งาน ด้วยคอร์ส Mastering English for Job Interviews & Resume
Share the Post: