คำว่า “วันเว้นวัน” ภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไร

วันเว้นวัน

วันเว้นวันภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไร

สามารถใช้คำนี้ได้เลย Every other day (วันเว้นวัน)

ตัวอย่าง 

I go to the office every other day.

ฉันไปสำนักงานวันเว้นวัน

Every other… =  1 เว้น 1

ปกติเราจะคุ้นกับคำว่า Every ที่แปลว่า “ทุก ๆ”

แต่พอเติมคำว่า Other แทนที่จะเป็น ทุก ๆ อัน ก็กลายเป็น “ทุก ๆ สองอัน”

นอกจากจะใช้กับวันเว้นวันแล้ว “Every other” สามารถใช้กับอย่างอื่นได้อีกด้วย

เช่น

Every other Monday, Tuesday,….

ทุกวันจันทร์เว้นจันทร์ ทุกวันอังคารเว้นอังคาร …

We get together every other Saturday for lunch.

เราเจอกันทุกวันเสาร์เว้นเสาร์ เพื่อทานอาหารกลางวัน

Every other week…

ทุกสัปดาห์เว้นสัปดาห์

I went home every other week.

ฉันกลับบ้านทุกสัปดาห์เว้นสัปดาห์

Every other year…

ทุกปีเว้นปี

The conference used to be held every year, but now it takes place every other year.

งานประชุมเคยจัดเป็นประจำทุกปี แต่ตอนนี้เกิดขึ้นทุกปีเว้นปี

นอกจากคำว่า Every other day แล้วเรายังสามารถใช้คำอื่นที่มีความหมายว่าวันเว้นวันได้อีก

เช่น

Every two days

ทุก ๆ สองวัน

Let’s Practice.

ให้จำได้ใช้เป็น

ลองแต่งประโยค แล้วใช้คำว่า Every other …?

แล้วนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันกันนะคะ

All the best & happy learning,

คะน้า 😀

มาเรียนรู้ อัพสกิลภาษาอังกฤษกับฝรั่งอั่งม้อได้ที่นี่เลยค่ะ 😀

>>คลิกดูคอร์สของฝรั่งอั่งม้อ <<

Share the Post: