วิธีตอบคำถาม “What are your strengths and weaknesses?” ให้โดนใจ ได้งาน

strengths-weakness-interview

คำถามหิน คำถามไปตัดสินเลย เวลาไปสัมภาษณ์งาน
คือ “What are your strengths and weaknesses?” “จุดแข็ง และจุดอ่อนของคุณคืออะไร?”
ถ้าตอบได้ดี ก็มีชัยไปมากกว่าครึ่ง แต่ถ้าตอบไม่ชัดเจน ก็อาจจะพลาดตัวอย่างสำคัญไป
เพราะฉะนั้น แอดมินจึงนำตัวอย่างจากบทเรียนในคอร์ส English for Career Development
เรียนอังกฤษ ติดเทอร์โบ พูดได้โปรเติบโตในงาน
มาฝากค่ะ

วิธี เทคนิค และตัวอย่างประโยคที่ใช้ตอบคำถาม “What are your strengths and weaknesses?” ให้เป๊ะ และปัง


Strength (s) จุดแข็ง

มาเริ่มต้นกันที่ Strength(s) หรือ จุดแข็งกันค่ะ ก่อนที่จะตอบคำถามนี้ ให้ลองทำการบ้านก่อนนิดนึงค่ะ
โดยการไป Research ว่าคุณสมบัติที่บริษัทนั้น ๆ ต้องการ และมีอยู่ในตัวคุณคืออะไร
อาจจะดูจาก Job Description (ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบงาน) หรือจะเป็น Company Core Values (ค่านิยมองค์กร) และลองศึกษาเพิ่มเติมถึง Company culture (วัฒนธรรมองค์กร) ด้วยค่ะ ไม่ใช่แค่เกี่ยวกับเรื่องงาน แต่ศึกษาเพิ่มเติมไปถึงลักษณะนิสัยของพนักงานที่องค์กรมี หรือต้องการจะมี

ตัวอย่างโครงสร้างประโยคที่สามารถใช้ในการบอกถึงจุดแข็งของเราได้

 • I am + (adjective).
 • I have + (noun).
 • My greatest/ one of my greatest strengths + (noun).


โดยให้เลือกจุดแข็งมาเติม เป็นจุดแข็งที่ตรงกับความสามารถของเรา และตรงกับความต้องการของตำแหน่งนั้น ๆ ตัวอย่างคำที่ใช้บอกถึง Strengths  มีอยู่ใน Cheat Sheet ที่สามารถดาวน์โหลดได้ในคอร์ส  English for Career Development เลยนะคะ

How to not sound “arrogant” เทคนิคพูดถึงจุดแข็งของตัวเอง แบบไม่ให้ดูโอ้อวดเกินจริง


1. ใช้ประโยคที่พูดถึงจุดแข็ง ให้ดูถ่อมตัว

ตัวอย่างประโยค

 • I would like to think that I am….
 • I owe my (quality) to the success of ….


2. Provide proof  บอกถึงหลักฐาน/ ตัวอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง

บอกถึงประสบการณ์ หรือสิ่งที่เคยทำมา เพื่อที่จะเป็นหลักฐาน พิสูจน์ได้ว่า เรามีความสามารถนี้จริง ๆ  เพราะได้มาจากประสบการณ์ที่เราได้เคยทำมา จะสามารถเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับจุดแข็งนั้น ๆ ได้

ตัวอย่างประโยค

 • I have learned from my experience working in this industry that I … + (หลักฐาน)
 • I have learned from my experience running this program that I … + (หลักฐาน)
 • I have learned from my experience implementing this project that I … + (หลักฐาน)


3. Be specific ให้ระบุคุณสมบัตินั้นแบบเจาะจงมากที่สุดเท่าที่จะทำได้

อธิบายเพิ่มเติม ลงรายละเอียดว่ามันมีผลกับงานอย่างไร และตรงกับคุณสมบัติของงานที่เราไปสัมภาษณ์ หรือบริษัทนั้น ๆ ต้องการอย่างไรบ้าง

ตัวอย่างประโยค

 • I was able to…+ (ผลงาน)
 • I learned from … and successfully … + (ผลงาน)


4. Choose words wisely ให้เลือกใช้คำอย่างชาญฉลาด

ตัวอย่างประโยค

 • Friendly (เป็นกันเอง) ให้เปลี่ยนเป็นคำว่า team player (เป็นส่วนหนึ่งของทีม)
 • Talkative (เป็นคนพูดเก่ง) ให้เปลี่ยนเป็นคำว่า good communicator (เป็นนักสื่อสารที่ดี)


ตัวอย่างของประโยคบอกจุดแข็ง Strength (s)

ตัวอย่างที่ 1

“My strength is my flexibility to handle change. As customer service manager at my last job, I was able to turn around a negative working environment and develop a very supportive team.”
(Credit: Monster)

ประโยคที่บอกจุดแข็งของเราคือ “My strength is my flexibility to handle change.”

ส่วนประโยคที่เหลือเป็นการ Providing Proof หรือการให้หลักฐานเพิ่มความน่าเชื่อถือ ว่าเรามีจุดแข็งเช่นนี้จริง ๆ จากประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมาของเรา

“As customer service manager at my last job, I was able to turn around a negative working environment and develop a very supportive team.”


ตัวอย่างที่ 2

“I’m a problem solver. I love taking a problem and looking at it from every angle. I enjoy work that challenges me and pushes me to think outside the box. I enjoy situations where I am allowed to work with other people to come up with creative solutions.  At my last company we were asked to come up with ways to increase our workflow without decreasing our accuracy. By really analyzing what every department was doing and finding ways to work together more efficiently, I was able to not only streamline the process, but made it possible for us to beat our previous deadline by three days with a superior product as an end result.” (Credit: The Interview Guys)

คำตอบที่เป็นจุดแข็งจริง ๆ คือ I’m a problem solver. (ฉันเป็นนักแก้ปัญหา)

ประโยคต่อมา เป็นการ specify (เจาะจง) ให้ชัดเจนขึ้นว่า มีจุดแข็งด้านการเป็น Problem Solver (นักแก้ปัญหา) อย่างไร ที่ตรงกับคุณสมบัติของงานที่กำลังสัมภาษณ์อยู่

“I love taking a problem and looking at it from every angle. I enjoy work that challenges me and pushes me to think outside the box. I enjoy situations where I am allowed to work with other people to come up with creative solutions.”

และประโยคที่เหลือเป็นการ Providing Proof หรือให้ข้อมูลหลักฐานที่เป็นรูปธรรม เพื่อให้ผู้สัมภาษณ์ได้เข้าใจ และเชื่อได้มากขึ้นว่าเรามีจุดแข็งตรงนี้จริง ๆ

“At my last company we were asked to come up with ways to increase our workflow without decreasing our accuracy. By really analyzing what every department was doing and finding ways to work together more efficiently, I was able to not only streamline the process, but made it possible for us to beat our previous deadline by three days with a superior product as an end result.”


Weakness(es) จุดอ่อน

เทคนิคการพูดถึง Weakness หรือจุดอ่อนของตัวเองในการสัมภาษณ์งาน

 1. Choose ones that do not directly impact the job เลือกจุดอ่อนที่ไม่ได้กระทบกับงานที่กำลังสมัครโดยตรง
 2. Show how you have overcome them บอกว่าเราสามารถก้าวข้ามจุดอ่อนนั้นได้อย่างไร

สามารถเลือกคำที่ใช้เป็น Weakness ได้จาก Cheat Sheet ที่ดาวน์โหลดได้ในคอร์ส English for career development เลยนะคะ

เช่น

 • Self-criticism โทษตัวเอง วิจารณ์ตัวเอง
 • Being too critical of yourself  โทษหรือกดดันตัวเองมากเกินไป
 • Attempting to please everyone อยากจะทำให้ทุกคนพอใจไปหมด


ตัวอย่าง

“Sometimes, I spend more time than necessary on a task or take on tasks personally that could easily be delegated to someone else.  Although I’ve never missed a deadline, it is still an effort for me to know when to move on to the next task, and to be confident when assigning others work. In my recent position, I implemented a project management tool that allowed me to easily oversee the progress of all the tasks I assigned, which helped me feel much more comfortable delegating work.” (credit: The Balance Career)

ประโยคที่บอกจุดอ่อนของเราคือ ”Sometimes, I spend more time than necessary on a task or take on tasks personally that could easily be delegated to someone else.”

ประโยคถัดมา ให้บอกว่าจุดอ่อนนี้ ไม่ได้กระทบกับงานที่กำลังจะสมัคร

1. Show they do not impact the job

I’ve never missed a deadline, it is still an effort for me to know when to move on to the next task, and to be confident when assigning others work.

สุดท้าย ให้จบด้วยการบอกเล่ากับผู้สัมภาษณ์ว่า เรารู้นะ ว่าเรามีจุดอ่อนอะไร แล้วได้เรียนรู้เรื่องอะไรจากจุดอ่อนนั้น และสามารถก้าวข้ามมันได้อย่างไร

2. Show how you overcome them

“In my recent position, I implemented a project management tool that allowed me to easily oversee the progress of all the tasks I assigned, which helped me feel much more comfortable delegating work.”


TIP:

ในกรณีที่ผู้สัมภาษณ์ถามคำถามว่า “What are your strengths and weaknesses?” คือให้ตอบทั้งจุดแข็ง และจุดอ่อนพร้อมกันในคำถามเดียวกันเลย เราไม่จำเป็นที่จะต้องเริ่มต้นตอบด้วย Strengths  (จุดแข็ง) เสมอไปก็ได้
เราอาจจะเริ่มต้นด้วย Weakness (จุดอ่อน) ก่อน แล้วมาจบอย่างสวยงามด้วย Strength (จุดแข็ง) ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ

และนี่ เป็นตัวอย่างเทคนิคที่เราสอนในคอร์ส English for Career Development เรียนอังกฤษ ติดเทอร์โบ พูดได้โปรเติบโตในงาน อยากมาเรียนออนไลน์ด้วยกัน เพื่ออัพเกรดทักษะภาษาอังกฤษให้โปรขึ้นสำหรับการทำงาน? 📚 📖
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางนี้เลยค่า >> Click <<


All the best & happy learning,

คะน้า 😀

มาเรียนรู้ อัพสกิลภาษาอังกฤษสนุก ๆ กับฝรั่งอั่งม้อได้ที่นี่เลยค่ะ 😀
> คลิกดูคอร์สของฝรั่งอั่งม้อ <

Share the Post: