รับทราบ ภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไร ทั้งแบบ Formal และ Informal

Blog_รับทราบ

ในการทำงานและแม้แต่ในชีวิตประจำวัน เรามักใช้คำว่า “รับทราบ” กันอยู่ติดปาก เพื่อต้องการสื่อให้เห็นว่า รับรู้ หรือเข้าใจ ในข้อความหรือคำสั่งแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสารกันทางธุรกิจ หรือแม้แต่การพูดคุยกันระหว่างเพื่อนและคนในครอบครัว

ในภาษาอังกฤษ คำว่า “รับทราบ” สามารถใช้วลีสั้น ๆ ได้หลากหลายรูปแบบ วันนี้แอดมินเลยเลือกคำในภาษาอังกฤษที่มีทั้งแบบเป็นทางการ (formal) และแบบที่ใช้ได้ทั่วไป (informal) มาให้ทุกคนได้หยิบเอาไปเลือกใช้กันตามความต้องการเลยค่ะ


สำหรับการใช้งานแบบเป็นทางการ (Formal) สามารถใช้วลีสั้น ๆ ได้ดังนี้

1. Noted.

เป็นคำที่มักถูกใช้กับสถานการณ์ที่หัวหน้าสั่งงานหรือแจ้งเรื่องสำคัญ โดยต้องการเน้นย้ำว่ารับทราบและจะปฏิบัติตาม


ตัวอย่างประโยค:

A: “Kris, the customer has a few suggestions on your project.” (คริส ลูกค้ามีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการของคุณสองสามข้อ) 

B: “Noted.”(รับทราบ)


2. Well/Duly/Kindly noted.

เป็นคำที่มักจะถูกใช้กับสถานการณ์ที่รับทราบข้อความหรือคำสั่งแล้ว และยืนยันว่าทำหรือดำเนินการตามนั้น ซึ่งเป็นการเสริมจากคำว่า “Noted.” เฉย ๆ ให้ดูสุภาพขึ้น

ตัวอย่างประโยค:

A: “The team has some concerns about the workflow you’ve set up and they want to discuss further” (ทีมมีข้อกังวลเกี่ยวกับกระบวนการทำงานที่คุณตั้งไว้และต้องการหารือเพิ่มเติม)

B: “Duly noted. I’ve added it to the meeting agenda for Friday.” (รับทราบค่ะ/ครับ ฉันได้เพิ่มเรื่องนี้ลงในวาระการประชุมวันศุกร์แล้ว)


3. Noted, with thanks.

เป็นคำที่ต้องการสื่อถึงการรับทราบข้อความหรือคำสั่งแล้ว พร้อมแสดงความขอบคุณ เพื่อเพิ่มความสุภาพให้มากกว่าคำว่า “รับทราบ” เฉย ๆ


ตัวอย่างประโยค:

A: “I’ve attached the report to this email for your reference.” (ฉันได้แนบรายงานไว้ในอีเมลฉบับนี้ไว้ให้คุณใช้อ้างอิงแล้วนะคะ/ครับ”

B: “Noted with thanks. I’ll take a look at it right away. (รับทราบค่ะ/ครับ ฉันจะดูเลยทันที)


4. Thank you for the update.

แปลได้ว่า “ขอบคุณสำหรับข้อมูล/การอัปเดต” เป็นประโยคที่มักใช้ตอบรับ หรือขอบคุณที่แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับข้อมูลบางอย่าง ดูสุภาพ และใช้ได้บ่อยเลย


ตัวอย่างประโยค:

A: “The changes you requested have been discussed, and we’ll take care of them as soon as possible.” (การเปลี่ยนแปลงที่คุณร้องขอได้รับการพิจารณาแล้ว และเราจะดำเนินการโดยเร็วที่สุด)

B: “Thank you for the update.” (รับทราบ/ขอบคุณสำหรับการอัปเดต)


5. I will make a note of that./I have taken note of that.

แปลได้ว่า “ฉันจะจดโน๊ตไว้/ฉันได้จดโน๊ตไว้แล้ว” มักถูกใช้เพื่อตอบรับว่ารับทราบข้อมูลแล้ว จดไว้แล้ว ไม่ลืมแน่นอน และมีความเป็นทางการระดับนึง สามารถใช้กับเพื่อนร่วมงานได้


ตัวอย่างประโยค:

A: “The residents’ complaints about the trash policy should be forwarded to the complaint’s department to be taken care of by the end of the month.” (ข้อร้องเรียนของผู้อยู่อาศัยเกี่ยวกับนโยบายขยะ ควรส่งต่อให้หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียน เพื่อดำเนินการจัดการให้เสร็จสิ้นภายในสิ้นเดือนนี้)

B: “I will make a note of that.” (รับทราบ/ได้เลย ฉันจะโน๊ตไว้)


สำหรับการใช้งานแบบทั่วไป ไม่เป็นทางการ (Informal) สามารถใช้วลีสั้น ๆ ได้ดังนี้

6. Understood.

คำนี้ฝรั่งใช้บ่อยเพื่อเป็นการตอบสั้น ๆ ว่า “เข้าใจแล้ว” สามารถใช้ได้ทั่วไป ไม่เป็นทางการ

ตัวอย่างประโยค:

A: “Please be careful not to break the vase.” (โปรดระวัง อย่าทำแจกันแตก)

B: “Understood.” (รับทราบ/เข้าใจแล้ว)


7. Got it, thanks.

เป็นอีกหนึ่งคำที่มักจะได้ยินบ่อย ๆ จากเพื่อนร่วมงานต่างชาติ เพื่อบอกว่า “รับทราบแล้ว ขอบคุณนะ”


ตัวอย่างประโยค:

A: “I left the keys on the kitchen counter.” (ฉันทิ้งกุญแจไว้บนเคาน์เตอร์ครัว)

B: “Got it, thanks.” (เข้าใจแล้ว ขอบคุณนะ)


8. Copy that./Roger that.

คำนี้มักถูกใช้บ่อยครั้งกับสถานการณ์ที่รับทราบข้อความหรือคำสั่งผ่านทางวิทยุบนเครื่องบินหรือวิทยุสื่อสารของทหาร แต่ก็สามารถใช้ในเชิงธุรกิจ หรือการทำงานได้เหมือนกัน


ตัวอย่างประโยค:

A: “The flight has been delayed by two hours.” (เที่ยวบินล่าช้าสองชั่วโมงนะ)

B: “Copy that. I will inform the passengers immediately.” (รับทราบ ฉันจะแจ้งให้ผู้โดยสารทราบในทันที)


จะเห็นได้ว่าคำต่าง ๆ ที่ใช้ในการแสดงความรับทราบนั้น มีความหมายใกล้เคียงกัน แต่ก็มีความแตกต่างกันในบริบทและสถานการณ์ต่าง ๆ อย่าลืมทำความเข้าใจความหมายและการใช้งานของวลีก่อนที่จะนำไปใช้ จะได้จำได้ใช้เป็นและเหมาะสมตามสถานการณ์นะคะ


Happy Learning
ทีมฝรั่งอั่งม้อ 😀

มาเรียนรู้ อัปสกิลภาษาอังกฤษสนุก ๆ กับฝรั่งอั่งม้อได้ที่นี่เลยค่ะ 😀
> คลิกดูคอร์สของฝรั่งอั่งม้อ <

Share the Post: