รวมประโยคภาษาอังกฤษใช้ในการประชุม Business Meeting แบบมืออาชีพ

Phrases for business meeting

หากคุณกำลังเริ่มงานที่ใหม่ ที่ต้องร่วมงานกับชาวต่างชาติ การแสดงความเห็นในที่ประชุมเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ และควรทำอีกด้วย

แอดมินได้รวบรวมประโยคน่าจำ ที่เอาไว้ใช้ในห้องประชุม ที่ช่วยให้คุณมีส่วนร่วมกับทีมมากขึ้น เอาไว้ใช้ได้ในหลากหลายสถานการณ์

Welcoming to meeting ประโยคเริ่มต้นการประชุม 

 • Well, since everyone is here, we should get started.
 • If everyone is ready, shall we start/begin?
 • Thank you all for coming at such short notice.
 • We have a lot to cover today, so we really should begin.
 • Hello, everyone. Thank you for coming today.
 • Thanks for coming (all the way here/so far) today.
 • Thanks for coming so early in the morning/on such a busy day.
 • I really appreciate you all for attending today.

Stating the agenda or objectives ประโยคเริ่มต้นวาระการประชุม หรือจุดประสงค์ในการประชุม

 • As you (all/should/probably/might) know, …
 • As I wrote in my email (yesterday/about this meeting/about the agenda), …
 • The main reason for this meeting is…
 • What we need to decide/talk about/think about today is…
 • The (main) topic/subject/aim/objective/purpose/goal of this meeting is…
 • There are (number) items on the agenda. First,…
 • Today I would like to outline our plans for…
 • We’re here today to …
 • Our aim is to …
 • I’ve called this meeting in order to …
 • The purpose of today’s meeting is to discuss…
 • By the end of this meeting, I’d like to have …
 • Have you all received a copy of the agenda?
 • There are three items on the agenda. First, …
 • Shall we take the points in this order?
 • If you don’t mind, I’d like to go in order … /go over … first/ skip …
 • The first item on the agenda that we need to discuss today is…

Interrupt politely ประโยคแทรกการประชุมอย่างสุภาพ

 • Before we move on, I think we need to look at…
 • I’m sorry, but I believe we haven’t talked about… yet
 • One minute please, it seems we haven’t discussed…
 • Would you give me a moment to …
 • Would you mind if we spend a few minutes more on this …

Asking questions ประโยคถามคำถามในที่ประชุม

 • Could you please clarify…?
 • I’m not sure I understand what you mean by…
 • I’m sorry, I don’t quite follow…
 • So (in other words), what you’re saying is…
 • …., did I get this right?

Thanking & Closing the meeting ประโยคขอบคุณ และปิดการประชุม

 • Any final thoughts before we close the meeting?
 • The meeting is adjourned. Thank you all for attending.
 • I guess that will be all for today. Thanks for coming.
 • If you have further questions or want to discuss any of it in more detail, we can meet privately or you can send me an email.
 • I’d like to thank everyone for sharing their time today and any feedback would be valuable.
 • Let’s call it a day. We will get back on …(แจ้งวันในการประชุมครั้งถัดไป)

และนี่ก็เป็นประโยคที่เราหวังว่าจะช่วยพัฒนาทักษะการสื่อสารในที่ทำงาน และเพิ่มการมีส่วนร่วมในห้องประชุมของคุณได้นะคะ

สามารถดูประโยค หรือวลีอื่น ๆ สำหรับใช้ในการประชุมเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์เหล่านี้เลย

เรียนลงลึกเรื่องการใช้ภาษาอังกฤษให้โปรขึ้นสำหรับการทำงานได้ที่คอร์ส
>> ENGLISH FOR CAREER DEVELOPMENT  <<

อัพสกิลภาษาอังกฤษสนุก ๆ ในคอร์สต่าง ๆ ของฝรั่งอั่งม้อได้ที่นี่เลยค่ะ 😀

> คลิกดูคอร์สของฝรั่งอั่งม้อ <

All the best & happy learning,

คะน้า 😀

Share the Post: