เรื่องมาก เรื่องเยอะ จุกจิก จู้จี้ ! ภาษาอังกฤษใช้คำนี้

เรื่องมาก เรื่องเยอะ จุกจิก จู้จี้ ! ภาษาอังกฤษใช้คำนี้

จะบอกว่าใครเรื่องมาก เรื่องเยอะ จุกจิก จู้จี้ ในภาษาอังกฤษ ไม่ใช่คำว่า “ Story a lot!”

แต่ใช้สามารถใช้ได้หลากหลายคำ แต่ความหมายจะแตกต่างกันเล็กน้อย ดังต่อไปนี้

Picky (adj.) = จู้จี้ จุกจิก ช่างเลือก

ตัวอย่างประโยค

  • Big companies can afford to be picky about who they hire.

บริษัทใหญ่ ๆ สามารถจุกจิกในเรื่องการจ้างคนทำงานได้

  • She’s really picky.

เธอเป็นคนเรื่องเยอะมาก

  • Oh, I’m not a picky eater.

ฉันไม่ใช่คนกินยากหรอกค่ะ

Fussy (adj.) = จู้จี้จุกจิก ขี้บ่น ยุ่ง เจ้ากี้เจ้าการ ชอบจับผิดในเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ

ตัวอย่างประโยค

  • He’s so fussy about the house – everything has to be absolutely perfect.

เขาจุกจิกเรื่องบ้านมาก ทุกอย่างต้องออกมาสมบูรณ์แบบที่สุด

  •  A: Why am I still single?

ทำไมฉันยังโสดอยู่นะ

B: You’re too fussy – that’s your problem!

เพราะเธอจู้จี้จุกจิกมากเกินไป นั้นแหละคือปัญหา

Choosy (adj.) = ช่างเลือก ช่างติ เอาใจยาก จู้จี้ ยากที่จะทำให้พอใจ

ตัวอย่างประโยค

  • She’s very choosy about what she eats and drinks.

เธอเป็นคนเรื่องเยอะเกี่ยวกับสิ่งที่เธอกิน และดื่มมาก

Demanding (adj.) = เรียกร้องเยอะ เรื่องเยอะ (ต้องใส่ใจ ใส่เวลา และความพยายามเยอะ)

ตัวอย่างประโยค

  • I’m trying to learn English, and I find it very demanding.

ฉันกำลังพยายามจะเรียกภาษาอังกฤษ แต่ฉันรู้สึกว่ามันต้องใช้เวลาและความพยายามมาก

Hard to please (adj.) = เอาใจยาก ทำให้พอใจยาก

ตัวอย่างประโยค

  • His father is very hard to please.

พ่อของเขาเอาใจยากมาก

High–maintenance (adj.) = เรื่องมาก

ตัวอย่างประโยค

  • I admit to being high-maintenance.

ฉันยอมรับว่าฉันเป็นคนเรื่องมาก

ลองนำคำศัพท์เหล่านี้ไปแต่งประโยคเป็นของตัวเอง  ให้จำได้ ใช้เป็นกันค่ะ

All the best & happy learning,

คะน้า 😀

อัพสกิลภาษาอังกฤษสนุก ๆ ในคอร์สต่าง ๆ ของฝรั่งอั่งม้อได้ที่นี่เลยค่ะ 😀

> คลิกดูคอร์สของฝรั่งอั่งม้อ <<

Share the Post: