รวมเทคนิคใช้ภาษาอังกฤษได้สุภาพ เป็นทางการ และโปรขึ้น สำหรับการทำงาน

polite-and-formal-english-for-work

เวลาจะใช้ภาษาอังกฤษ หรือพูดภาษาอังกฤษในที่ทำงาน บางครั้งเราก็มีความกังวลใจว่า เอ๊ะ ที่เราพูดออกไปจะดูไม่สุภาพมั้ย? ดูห้วน หรือดูแรงไปมั้ย? หรือพูดไปแล้วรู้สึกว่า ไม่มีความเป็นมืออาชีพเลย ทำให้ยิ่งไม่กล้าพูดเข้าไปใหญ่
วันนี้ แอดมินขอนำเทคนิคจากคอร์ส English for Career Development

รวมเทคนิคใช้ภาษาอังกฤษในที่ทำงาน ได้สุภาพ และเป็นทางการมากยิ่งขึ้น

เพื่อให้เราสามารถดำเนินการสนทนาในภาษาอังกฤษให้ยาวขึ้น และลื่นไหล

1. Euphemism เลือกใช้คำที่ดูสุภาพขึ้น อ้อม ๆ ไม่ห้วนจนเกินไป

“Euphemism refers to polite, indirect expressions that replace words and phrases considered harsh and impolite, or which suggest something unpleasant.”

Euphemism คือการเลือกคำที่สุภาพ เป็นการแสดงออกอ้อม ๆ แทนที่คำ หรือวลีที่ห้วน หรือไม่สุภาพ หรือใช้ในกรณีที่ต้องพูดประโยคที่ไม่น่าเป็นที่น่าพึ่งพอใจ (คำจำกัดความจาก Literary Devices)

นั้นคือ ให้เลือกใช้คำที่มีความหมายอ้อม ๆ ไม่ตรงมาก เพื่อให้รูปประโยคไม่ดูแรง และห้วนเกินไป เช่น

Cheap (ถูก)

Cheap นอกจากจะแปลว่า “ถูก”  ยังมีอีกความหมาย ที่สามารถสื่อไปในทางที่ไม่ดีได้ เมื่อเราใช้คำนี้ พูดถึงตัวบุคคลเช่น He is a cheap person. สามารถหมายถึงว่า ผู้ชายคนนี้ เป็นคนที่ขี้เหนียวมาก เห็นแก่ตัว  เป็นต้น
ดังนั้น ถ้าเราอยากจะพูดถึงสินค้าของเรา ราคาถูก ให้เลือกใช้คำดังต่อไปนี้แทน

 • Economical (ราคาย่อมเยา)
 • Affordable (เข้าถึงง่าย)
 • Inexpensive (ไม่แพง)
 • At a great price (เป็นราคาที่ยอดเยี่ยม)

ตัวอย่างคำอื่น ๆ

 • Poor (จน)  => economically disadvantaged (เสียเปรียบทางเศรษฐกิจ/การเงิน), low-income (รายได้ต่ำ) , underprivileged (คนด้อยโอกาส)
 • Old (แก่) => elderly (ผู้สูงอายุ), senior citizen (ประชากรผู้สูงวัย) , a pensioner (ผู้รับบำนาญ), a retiree (ผู้เกษียณอายุ)
 • Bad (แย่) => to be improved (ต้องพัฒนาเพิ่ม) , not up to scratch (ยังไม่ถึงเกณฑ์ที่ต้องการ), questionable (ยังไม่ชัดเจน ยังมีคำถามที่อยากจะถามต่ออีก)
 • Pay/money (ค่าจ้าง/ เงิน) => salary (เงินเดือน) , compensation (ค่าตอบแทน)
 • To fire someone (ไล่ออก)  => to let (someone) go (จำเป็นต้องให้คุณ…ออกจากงาน) , to lay (someone) off (ให้คุณ… ออกจากงาน)
 • Rich (รวย) => well-off (มีฐานะ) , wealthy (ร่ำรวย/มั่งคั่ง)
 • Unemployed (ตกงาน) => Between jobs (อยู่ระหว่างหางาน) , out of work (พักงานอยู่)
 • Pregnant (ท้อง) => expecting (ตั้งครรภ์)
 • Die (ตาย)  => passed away (เสียชีวิต) , to be laid to rest (จากไปอย่างสงบ) , dearly departed (จากไปอย่างเป็นที่รัก)

และยังมีคำอีกมากมาย สามารถดูได้ที่ Cheat sheet  ที่อยู่ในคอร์ส English for Career Development

2. Adding title เพิ่มคำนำหน้าชื่อลงไป

ภาษาอังกฤษ แตกต่างจากภาษาไทย คือการในการพูดถึงบุคคลที่สนทนาด้วย
ภาษาไทย จะมีหลายระดับ เช่น “ท่าน”  “คุณ”  “เธอ”  “แก” แต่ภาษาอังกฤษ มีแค่คำว่า “You”
ดังนั้น เพื่อเพิ่มความสุภาพให้กับการเรียกบุคคลที่สนทนาด้วยในภาษาอังกฤษสามารถทำได้โดยการเพิ่มคำนำหน้าเข้าไป เช่น

 • Sir/Madam

ตัวอย่างประโยค
– “We are working on it, Sir.” เรากำลังแก้ไข/ทำมันอยู่ครับท่าน
– “Sir, may I ask for your signature here?” ท่านครับ ผมจะขอลายเซ็นท่านตรงนี้ได้ไหมครับ?

 • Mr. …. / Mrs. …./ Miss ….

ตัวอย่างประโยค
– Mrs. Robinson, may I ask you a few question?  คุณผู้หญิงโรบินสันคะ ฉันขอถามคำถามซัก 2-3 คำถามได้ไหมคะ?

3. Use modal verbs ใช้กิริยาช่วยเหล่านี้

การใช้ Modal verbs หรือกิริยาช่วย สามารถทำให้รูปประโยคนั้น ๆ ดูเป็นทางการ และสุภาพมากขึ้น ได้ในหลาย ๆ บริบท
ลองเปลี่ยนคำต่อไปนี้ ในประโยค

 • Will ให้เปลี่ยนเป็น Would
 • V. to be หรือ Shall ให้เปลี่ยนเป็น Should
 • Can ให้เปลี่ยนเป็น Could
 • May ให้เปลี่ยนเป็น Might

ตัวอย่างเช่น

 • It will be my pleasure. => It would be my pleasure. (ด้วยความยินดีค่ะ/ครับ)
 • I want a cup of tea.  => I would like a cup of tea, please. (ฉันรบกวนขอชาหนึ่งแก้วค่ะ/ครับ)
 • Do you mind… => Would you mind if … (คุณจะว่าอะไรมั้ยคะ/ครับ หากฉัน/ผม…)

4. Expand the sentences ขยายประโยค/ พรรณนา

การขยายประโยคจากคำที่ดูสั้น ๆ ห้วน ๆ ดูรีบเร่งในการสื่อสาร ให้เป็นประโยคเต็ม ถือว่าเป็นทักษะที่จำเป็น สำหรับงานเขียน และพูดที่เป็นทางการขึ้น

ตัวอย่างเช่น

 • See you. (แล้วเจอกัน)  

=> I hope to see you at the conference. (ฉันหวังว่าจะได้พบคุณในการประชุม)
=>  I’m looking forward to seeing you at the conference. (ฉันตั้งตารอที่จะได้พบคุณในการประชุม)

 •  Thanks. (ขอบคุณ)

=> Thank you for always speaking up in team meetings. We truly appreciate that. (ขอบคุณที่คุณเป็นคนที่เสนอแนวคิดในการประชุมของทีมเสมอมา พวกเราซาบซึ้งใจมากค่ะ)

 • Well done. (ทำดีมาก)

 => You did exceedingly well on that presentation. (คุณทำได้ดีมาก ในการนำเสนอครั้งนี้)

เทคนิคการพูด หรือการเขียนให้สุภาพ เป็นทางการให้เหมาะสมกับการใช้ในที่ทำงานนั้น ยังมีอีกเยอะแยะมากมายเลยค่ะ

ดังนั้น เพื่อให้เรามีข้อมูลที่มากพอที่จะนำมาใช้ได้เรื่อย ๆ ในอนาคต แอดมินแนะนำให้เพิ่ม Input หรือการเสพสื่อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษให้ได้อย่างต่อเนื่อง

และควรจะเป็นสื่อที่มีการใช้ภาษาที่เป็นทางการ เช่น News (ข่าว), Interviews (บทสัมภาษณ์), Articles (บทความ) เป็นต้น เพื่อที่จะได้มีคลังคำศัพท์ /วลีต่าง ๆ ไว้ใช้ได้ทันที ในบริบทที่ต้องการค่ะ

และนี่ เป็นตัวอย่างเทคนิคที่เราสอนในคอร์ส English for Career Development เรียนอังกฤษ ติดเทอร์โบ พูดได้โปรเติบโตในงาน อยากมาเรียนออนไลน์ด้วยกัน เพื่ออัพเกรดทักษะภาษาอังกฤษให้โปรขึ้นสำหรับการทำงาน? 📚 📖อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางนี้เลยค่า >> Click <<


All the best & happy learning,

คะน้า 😀

มาเรียนรู้ อัพสกิลภาษาอังกฤษสนุก ๆ กับฝรั่งอั่งม้อได้ที่นี่เลยค่ะ 😀
> คลิกดูคอร์สของฝรั่งอั่งม้อ <

Share the Post: