รวมวลี + คำศัพท์ สุดโปร เพื่อ Resume สุดปัง

resume

Resume เป็นด่านแรก ที่มีอิทธิพลต่อการพิจารณาของ HR ที่จะตัดสินใจเรียกตัวจริงเสียงจริง มาสัมภาษณ์พูดคุยกัน แล้วยิ่งเป็น Resume ภาษาอังกฤษแล้ว จะบรรยายคุณสมบัติอันล้ำเลิศของเราได้โดนใจ HR ได้อย่างไรกัน วันนี้แอดมิน มีตัวอย่างวลี และคำศัพท์ที่น่าสนใจต่าง ๆ มาแนะนำ เพื่อให้ Resume ของคุณ ดูโปร โดนใจ HR อย่างแน่นอนมาฝากค่ะ

คำ/วลีที่บอกคุณสมบัติของเรา (Qualities – noun)

• Creativity• ความคิดสร้างสรรค์
• Versatility• ความคล่องตัว, ความสามารถรอบตัว
• Flexibility• ความยืดหยุ่น
• Taking Initiative• การริเริ่ม
• Honesty• ความซื่อสัตย์
• Dedication• ทุ่มเท
• Integrity• ความมีศีลธรรมจรรยา
• Continuous Learning• การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
• Self-control• การควบคุมตนเอง
• Enthusiasm• ความกระตือรือร้น
• Trustworthiness• ความน่าเชื่อถือ
• Discipline• การมีวินัย
• Patience• ความอดทนอดกลั้น
• Respectfulness• ความเคารพ
• Determination• ความมุ่งมั่น,ความตั้งใจมั่น
• Solid Leadership skills• ทักษะความเป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยม
• Solid Management skills• ทักษะการจัดการที่ยอดเยี่ยม
• Willingness to take on responsibilities• ความเต็มใจที่จะรับผิดชอบ
• Clear attention to details• ความใส่ใจในรายละเอียด
• Strong People Skills• ทักษะด้านดูแลคนที่ยอดเยี่ยม
• Spontaneity• ความคล่อง
• Communication Skills• ความสามารถในการสื่อสาร
• Interpersonal Skills• ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์
• Leadership• ความเป็นผู้นำ
• Consistency• ความสม่ำเสมอ

คำ/วลีที่บอกลักษณะเฉพาะ (Characteristics)

 Problem Solver• นักแก้ปัญหา
• Quick Learner• ผู้เรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว
• Team Player• ผู้ร่วมทีมที่ดี
• Reliable• เชื่อถือได้
• Positive• เชิงบวก
• Persistent• พากเพียร
• Action-oriented/entrepreneurial• มุ่งเน้นการดำเนินการ/ผู้ประกอบการ
• Attentive/detail-oriented• ตั้งใจ/ใส่ใจในรายละเอียด
• Collaborative• ความร่วมมือ
• Committed/dedicated• มุ่งมั่น/ทุ่มเท
• Creative• คิดสร้างสรรค์
• Determined• มุ่งมั่น
• Disciplined/focused• มีวินัย/มีสมาธิ
• Empathetic• เห็นอกเห็นใจ
• Enthusiastic/passionate/driven• กระตือรือร้น/มีแพสชั่น/มีแรงผลักดัน
• Flexible/versatile• ยืดหยุ่น/เอนกประสงค์
• Honest• ซื่อสัตย์
• Innovative• เชิงนวัตกรรม
• Patient• อดทนอดกลั้น
• Respectful• เคารพนับถือ
• Rational• มีเหตุผล
• Focused• โฟกัส

คำ/วลีที่บอกทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งที่สมัคร (Hard skills necessary for the job)

• Advanced mathematics• คณิตศาสตร์ขั้นสูง
• Computer programming• การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
• Creative writing• การเขียนเชิงสร้างสรรค์
• Foreign languages• ภาษาต่างประเทศ
• Expertise in a particular software• ความเชี่ยวชาญในซอฟต์แวร์เฉพาะ
• Financial literacy•  ความรู้ทางการเงิน

เลือกวลี Keyword ที่เป็นตัวเองกันได้บ้างมั๊ยคะ? แม้ว่าเราทุกคนจะมองไปที่หน้าที่การงานเหมือนกัน แต่เราทั้งหลายก็มีความต่าง ทั้งความสามารถ ทั้งบุคลิกที่แตกต่างกัน การนำเสนอความเป็นตัวเองออกมาให้ได้มากที่สุดนั้น จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อสร้างความชัดเจนว่า เราคือคนที่ใช่ และเหมาะกับตำแหน่งงานนั้นจริง ๆ และผ่านการคัดเลือกในที่สุด … ขอให้โชคดีกับงานใหม่นะคะ

เรียนลงลึกเรื่องการใช้ภาษาอังกฤษให้โปรขึ้นสำหรับการทำงานได้ที่คอร์ส
 >> ENGLISH FOR CAREER DEVELOPMENT  <<


อัพสกิลภาษาอังกฤษสนุก ๆ ในคอร์สต่าง ๆ ของฝรั่งอั่งม้อได้ที่นี่เลยค่ะ 😀 > คลิกดูคอร์สของฝรั่งอั่งม้อ <


All the best & happy learning,

คะน้า 😀

Share the Post: