คำว่า “น้อยใจ” ภาษาอังกฤษ พูดว่าอย่างไร 

Blog_น้อยใจ

สำหรับคนไทย คำว่า “น้อยใจ” เป็นคำที่สื่อถึงความรู้สึกผิดหวัง เสียใจ หรือไม่พอใจกับใครบางคนหรืออะไรบางอย่าง แต่ในภาษาอังกฤษ อาจยังไม่มีคำศัพท์เฉพาะที่แปลตรงตัวได้ว่า “น้อยใจ” เสียทีเดียว 

วันนี้แอดมินเลยเลือกคำศัพท์ที่ใกล้เคียงกับคำว่า “น้อยใจ” มาให้ทุกคนได้รู้จัก ซึ่งสามารถเลือกใช้คำศัพท์เหล่านี้ตามสถานการณ์ที่เราต้องการได้เลย


1. Hurt 

เป็นคำที่สื่อถึงความรู้สึกเจ็บปวด เสียใจ หรือผิดหวัง สามารถใช้ได้ทั้งกับร่างกายและความรู้สึกได้


ตัวอย่างประโยค
 • I feel very hurt by what you said. (ฉันรู้สึกเสียใจ/น้อยใจ จากสิ่งที่คุณพูด)
 • I’m sorry that I made you feel hurt. (ฉันขอโทษที่ทำให้คุณรู้สึกน้อยใจ/เสียใจ)


2. Offended 

เป็นคำที่สื่อถึงความรู้สึกถูกทำให้ขุ่นเคือง เสียใจ เจ็บปวด หรือโกรธแค้น เวลามีใครมาพูดหยาบคาย หรือไม่ดีใส่


ตัวอย่างประโยค
 • I’m offended by that mean comment. (ฉันรู้สึกขุ่นเคืองเพราะความคิดเห็นที่แรง ๆ อันนั้น)
 • I feel offended that you didn’t even say hello to me. (ฉันรู้สึกน้อยใจที่คุณไม่ได้แม้แต่จะทักทายฉัน)


3. Slighted 

มักใช้สื่อถึงความรู้สึกน้อยใจที่ถูกมองข้าม ไม่ให้ความสนใจ หรือไม่ให้เกียรติ 


ตัวอย่างประโยค
 • The customer felt slighted when the waiter ignored him. (ลูกค้ารู้สึกน้อยใจ/ไม่พอใจเมื่อพนักงานเสิร์ฟเพิกเฉยต่อเขา)
 • She felt slighted because she hadn’t been invited to the wedding. เธอรู้สึกน้อยใจเพราะไม่ได้ถูกเชิญไปงานแต่ง


4. Resentful 

ใช้บ่อยเมื่อต้องอธิบายความรู้สึกขุ่นเคือง ไม่พอใจ แค้นใจ โกรธ เวลาถูกบังคับให้ยอมรับในใคร หรืออะไรบางอย่าง


ตัวอย่างประโยค
 • I felt resentful about losing my job. ฉันรู้สึกไม่พอใจ/น้อยใจที่ต้องเสียงานไป
 • He was resentful of the low wages and long hours. เขารู้สึกน้อยใจกับค่าจ้างที่ต่ำและชั่วโมงการทำงานที่ยาวนานหากเราทำให้ใครบางคนรู้สึกน้อยใจ แล้วเราอยากที่จะแสดงความรู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เราทำไป สามารถเพิ่มประโยคเหล่านี้เข้าไป เพื่อแสดงความรู้สึกขอโทษ


ตัวอย่างเช่น
 • I’m sorry that I made you feel hurt. (ฉันขอโทษที่ทำให้คุณรู้สึกน้อยใจ)
 • I’m sorry that I offended you. It was just a thoughtless remark. (ฉันขอโทษที่ฉันทำให้คุณรู้สึกขุ่นเคือง มันก็แค่คำพูดไม่คิด)
 • I didn’t mean to slight you. I just forgot. (ฉันไม่ได้ตั้งใจที่จะดูเบา/มองข้ามเรื่องของคุณ ฉันแค่ลืม)
 • I am really sorry. I didn’t mean to make you feel resentful. (ฉันขอโทษจริง ๆ ฉันไม่ได้ตั้งใจจะทำให้คุณรู้สึกน้อยใจ)ทั้ง 4 คำศัพท์ที่แอดมินนำมาแชร์ให้ทุกคนได้รู้จักข้างบนก็เป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่สามารถอธิบายความรู้สึก “น้อยใจ” ได้ใกล้เคียงมากที่สุด อย่าลืมหยิบเอาคำศัพท์เหล่านี้ไปใช้บ่อย ๆ จะได้จำได้ ใช้เป็นกันนะคะ 


Happy Learning

ทีมฝรั่งอั่งม้อ 😀มาเรียนรู้ อัปสกิลภาษาอังกฤษสนุก ๆ กับฝรั่งอั่งม้อได้ที่นี่เลยค่ะ 😀

> คลิกดูคอร์สของฝรั่งอั่งม้อ <

Share the Post: