คำว่า “งอน” ในภาษาอังกฤษพูดว่ายังไง ?…

Farang-Angmor_งอนภาษาอังกฤษ

คำว่า “งอน” ในภาษาอังกฤษพูดว่ายังไง ?

คำที่มีความหมายใกล้เคียงกับคำว่า “งอน” ในภาษาอังกฤษมากที่สุด คือคำว่า “Sulk”

Sulk (v.) = to be silent and refuse to smile or be pleasant to people because you are angry about something that they have done

เป็นความรู้สึกที่เราอยากจะเงียบ หรือเราไม่อยากคุยกับคน ๆ นึง เพราะว่าเกลียดเขาอยู่

เช่น

He’s sulking in his room because l wouldn’t let him have any more chocolate.

เขางอนอยู่ในห้องตัวเอง เพราะฉันไม่ยอมให้เขากินซ็อคโกแลตอีก

She has been sulking all day.

เธอโกรธไม่พูดไม่จากับมาตลอดทั้งวัน

หรือว่าจริง ๆ แล้วเราจะใช้คำว่าโกรธ หรือไม่พอใจไปเลยก็ได้

ชึ่งในภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า Mad (adj.) = โกรธจัด โมโห บ้า คลั่ง โง่

She’s mad at him.

เธอโกรธเขาอยู่

Are you still mad at me?

คุณยังโกรธฉันอยู่ไหม

Let’s Practice

ให้จำได้ ใช้เป็น

ลองแต่งประโยค แล้วใช้คำว่า Sulk หรือ mad at…..

แล้วนำไปใช้ในชีวิตประจำวันกันนะคะ

All the best & happy learning,

คะน้า 😀

มาเรียนรู้ อัพสกิลภาษาอังกฤษกับฝรั่งอั่งม้อได้ที่นี่เลยค่ะ 😀

> คลิกดูคอร์สของฝรั่งอั่งม้อ <<

Share the Post: