แคปชั่นวันวาเลนไทน์ ภาษาอังกฤษ คำบอกรัก พร้อมคำแปล

Blog_valentines-day-caption

วันวาเลนไทน์ปีนี้ ของขวัญก็มีแล้ว ดอกไม้ก็ได้รับแล้ว รูปคู่ก็พร้อมแล้ว จะใช้แคปชั่นภาษาอังกฤษเดิม ๆ ได้ไง ! 

มาหยิบแคปชั่นวันวาเลนไทน์หวาน  ๆ ภาษาอังกฤษ ไว้โพสต์คู่กับรูปกันดีกว่า หรือจะเอาไว้ตั้งเป็นแคปชั่นบอกรักแทน
คำว่า “I love you” ก็จะหวานขึ้นไปอีก มีอะไรบ้าง ไปดูกัน 


แคปชั่นวันวาเลนไทน์ภาษาอังกฤษ

 1. I love you more than words can say. (ฉันรักคุณมากกว่าคำพูดใด ๆ ในโลกนี้) 

 2. You are the apple of my eyes. (คุณคือแก้วตาดวงใจของฉัน)

 3. You mean so much to me. (คุณมีความหมายมากสำหรับฉัน)

 4. Nothing makes me ‘happier’ than seeing you happy. (ไม่มีอะไรทำให้ฉันมีความสุขได้ไปกว่าการเห็นคุณมีความสุข)

 5. You are my everything. (คุณคือทุกสิ่งทุกอย่างของฉัน) 

 6. You make everything feel possible. (คุณทำให้ทุกอย่างดูเป็นไปได้)

 7. You make me a better person. (คุณทำให้ฉันเป็นคนดีขึ้น) 

 8. You are the love of my life. (คุณคือรักเดียวของชีวิตฉัน) 

 9. I can’t imagine my life without you. (ฉันนึกไม่ออกเลยว่าชีวิตของฉันจะเป็นอย่างไรหากไม่มีคุณ) 

 10. You are my soulmate. (คุณคือเนื้อคู่ของฉัน) 

 11. You make me feel safe. (คุณทำให้ฉันรู้สึกปลอดภัย) 

 12. I am so grateful to have you in my life. (ฉันรู้สึกขอบคุณมากที่มีคุณอยู่ในชีวิต) 

 13. You are the best thing that has ever happened to me. (คุณคือสิ่งที่ดีที่สุดที่เคยเกิดขึ้นกับฉัน) 

 14. I am so lucky to have you. (ฉันโชคดีที่มีคุณ) 

 15. You are my best friend, my lover, and my soulmate. (คุณคือเพื่อนที่ดีที่สุด คนรัก และเนื้อคู่ของฉัน) 

 16. I love you more than you will ever know. (ฉันรักคุณมากกว่าที่คุณจะรู้ได้) 

 17. You are the only one for me. (คุณคือคนเดียวสำหรับฉัน) 

 18. You are the reason I wake up with a smile on my face every morning. (คุณคือเหตุผลที่ทำให้ฉันตื่นขึ้นมาด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าทุกเช้า)

 19. I love you more than the stars in the sky. (ฉันรักคุณมากกว่าดวงดาวบนท้องฟ้า)

 20. You are my favorite place to be. (คุณคือสถานที่ที่ฉันอยากอยู่ที่สุด)

 21. I love you more than coffee, and that’s a lot. (ฉันรักคุณมากกว่ากาแฟ และนั่นมันเยอะมากนะ)

 22. You’re my missing piece. (คุณคือส่วนที่ขาดหายไปของฉัน)

 23. In your arms, I’ve found my forever home. (ในอ้อมแขนของคุณ คือที่ที่ฉันอยากจะอยู่ตลอดไป)

 24. Every love story is beautiful, but ours is my favorite. (ทุกเรื่องราวความรักล้วนสวยงาม แต่เรื่องราวของเราคือเรื่องโปรดของฉัน)

 25. You are my today and all of my tomorrows. (คุณคือวันนี้ของฉัน และทุก ๆ วันข้างหน้า)

 26. Love is the master key that opens the gates of happiness. (ความรักคือกุญแจที่เปิดประตูสู่ความสุข)

 27. In your smile, I see something more beautiful than the stars. (ในรอยยิ้มของคุณ ฉันเห็นสิ่งที่สวยงามกว่าดวงดาว)

 28. You complete me in ways I never knew were possible. (คุณเติมเต็มฉันในแบบที่ฉันไม่เคยรู้ว่าเป็นไปได้)

 29. Love is not about how many days, months, or years you have been together. It’s about how much you love each other every single day. (ความรักไม่ได้เกี่ยวกับจำนวนวัน เดือน ปีที่อยู่ด้วยกัน แต่มันคือความรักที่คุณมีให้กันในทุกวันต่างหาก)

 30. With you, every moment is Valentine’s Day. (กับคุณ ทุกช่วงเวลาก็เหมือนวันวาเลนไทน์)

 31. Love is not just something you feel; it’s something you do. (ความรักไม่ได้เป็นแค่ความรู้สึก แต่เป็นสิ่งที่คุณทำ)

 32. Love is the bridge between two hearts. (ความรักคือสะพานที่เชื่อมระหว่างสองใจ)

 33. Love is a game that two can play and both win. (ความรักเป็นเกมที่สองคนเล่นและทั้งคู่ชนะ)

 34. You are my sun, my moon, and all my stars. (คุณคือพระอาทิตย์ ดวงจันทร์ และดวงดาวทั้งหมดของฉัน)

 35. Every love song is about you. (เพลงรักทุกเพลงเกี่ยวกับคุณ)

 36. Your love is the greatest gift of all. (ความรักของคุณคือของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุด)

 37. Life is better when we’re together. (ชีวิตดีขึ้นเมื่อเราอยู่ด้วยกัน)

 38. Love is the answer, no matter the question. (ความรักคือคำตอบ ไม่ว่าจะคำถามอะไร)

 39. You are my heart’s desire. (คุณคือความปรารถนาของหัวใจฉัน)

 40. I love you to the moon and back. (ฉันรักคุณเท่ากับระยะทางไปกลับดวงจันทร์)

 41. You are the melody to my heart’s song. (คุณคือทำนองเพลงในหัวใจของฉัน)

 42. I choose you. And I’ll choose you over and over and over. (ฉันเลือกคุณ และฉันจะเลือกคุณอีกครั้ง  และอีกครั้งซ้ำ ๆ) 

 43. You are my favorite notification. (คุณคือการแจ้งเตือนที่ฉันชอบที่สุด)

 44. You are the reason I believe in love. (คุณคือเหตุผลที่ฉันเชื่อในความรัก)

 45. I’m much more me when I’m with you. (ฉันเป็นตัวของฉันมากขึ้น เมื่อฉันอยู่กับคุณ)


ทั้งหมดนี้ก็คือ แคปชั่นวันวาเลนไทน์ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปลที่แอดมินรวบรวมมาให้ เชื่อว่า ถ้า Copy ไปใช้ เพื่อน ๆ ที่เห็นโพสต์คงแซวว่าหวานจนมดขึ้นจอแบบไม่หยุดแน่นอนค่ะ โพสต์แล้วอย่าลืมแท็กคู่รักของเราด้วยนะ เขาจะได้รับรู้ถึงความรู้สึกของเรา 😍


Happy Valentine’s Day
ทีมฝรั่งอั่งม้อ

มาเรียนรู้ อัปสกิลภาษาอังกฤษสนุก ๆ กับฝรั่งอั่งม้อได้ที่นี่เลยค่ะ 😀
> คลิกดูคอร์สของฝรั่งอั่งม้อ <

Share the Post: