หัก ณ ที่จ่าย คืออะไร และทำไมต้องหัก?

ตามกฎหมายแล้วถ้าหากผู้เรียนที่เป็นนิติบุคคล บริษัท ห้างหุ้นส่วน หน่วยงานราชการ จ่ายเงินค่าเรียน/อบรมสัมมนาให้กับ ฝรั่งอั่งม้อ ซึ่งจดทะเบียนเป็นบริษัทที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ในนามบริษัทเอ็ดเอร่า จำกัดโดยค่าเรียนมีมูลค่า 1,000 บาท ขึ้นไป

ผู้เรียน หรือ ผู้จ่ายเงินค่าเรียน จะต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายในอัตรา 3% ของค่าเรียนก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม
ตัวอย่างเช่น ค่าเรียนตามหน้าเว็ปไซต์ 10,700 บาท (ราคาตามหน้าเว็ปไซต์จะเป็นยอดที่รวม VAT แล้ว)

ยอดก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% = 10,000 บาท ผู้จ่ายเงินจะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% เป็นจำนวนเงิน 300 บาท
นำส่งสรรพากร

สามารถใช้โปรแกรมคำนวณยอดเงินจากลิงก์นี้ได้เลยนะคะ https://www.itax.in.th/vat/
ทั้งนี้ราคาคอร์สของฝรั่งอั่งม้อหน้าเว็ปไซต์จะเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เรียบร้อยแล้ว

(ยกเว้นดีลพิเศษสำหรับองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ ซึ่งผู้ประสานงานจะแจ้งรายละเอียดเอาไว้ในเอกสาร หากท่านลงเรียนผ่านหน้าเว็ปไซต์ด้วยตัวเอง สามารถคำนวณยอดหน้าเว็ปไซต์เป็นยอดที่รวม VAT ได้เลยค่ะ)

ทีนี้เรามาดูกันว่าขั้นตอนการชำระเงินและการหักภาษี ณ ที่จ่ายกับฝรั่งอั่งม้อต้องทำยังไงบ้าง

 1. ผู้เรียนสมัครสมาชิกและกดสั่งซื้อคอร์สเรียนบนเว็ปไซต์
 2. กรอกข้อมูลขอออกใบกำกับภาษีในนามบริษัทให้ถูกต้อง
 3. ตรวจสอบยอดเงินและชำระเงินเต็มจำนวน ตามราคาหน้าเว็ปไซต์เข้ามาก่อน เช่น ราคาคอร์ส 10,700 บาท
  ให้ชำระตามยอดเต็มที่แสดงบนเว็ปไซต์เป็นจำนวน 10,700 บาท เข้ามา โดยสามารถจ่ายเงินได้หลายช่องทางตามวิธีการหน้าเว็ปไซต์
 4. ทางฝรั่งอั่งม้อจะออกใบกำกับภาษีในรูปแบบ e-tax invoice by email ให้ทางอีเมลภายใน 3 วัน ผ่านทางอีเมลที่ท่านแจ้งไว้ 
 5. ติดต่อทีมบัญชีของฝรั่งอั่งม้อเพื่อแจ้งความประสงค์ขอเคลมเงินหัก ณ ที่จ่ายคืน ที่ LINE : @FarangAngmor หรืออีเมล account@farangangmor.com โดยแจ้งรายละเอียด ตามตัวอย่างนี้

“ขอหัก ณ ที่จ่าย ของเลขออเดอร์ 
SO2………. บริษัท …………
ผู้ติดต่อ ……………… เบอร์โทร………………….. อีเมล…………………..
บัญชีที่ต้องการขอรับเงินหัก ณ ที่จ่ายคืน ธนาคาร …………………….. เลขบัญชี…………. ชื่อบัญชี ……………………”

 1. ออกหนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่าย (หากไม่ทราบวิธีการออกหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย กรุณาติดต่อฝ่าย
  การเงิน/บัญชี หรือ HR ของบริษัทท่าน) โดยออกเป็นวันที่ท่านชำระเงินเข้ามา และเป็นยอดที่ถอด VAT
  สามารถคำนวณยอดได้จาก https://www.itax.in.th/vat/  หรือติดต่อทีมงานฝรั่งอั่งม้อได้เลยค่ะ

ข้อมูลการออกเอกสารหัก ณ ที่จ่าย และข้อมูลการจัดส่งใบหัก ณ ที่จ่าย

บริษัท เอ็ดเอร่า จำกัด
เลขที่ 96 ม.1 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0 1355 65031 58 2

(ส่งถึงทีมบัญชี โทร.061-329-1942)

หลังจากออกหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่ายเรียบร้อยแล้ว รบกวนสแกนหรือถ่ายรูปส่งให้ฝรั่งอั่งม้อตรวจสอบความถูกต้องผ่านทาง LINE : @FarangAngmor https://lin.ee/cpuMCEI หรืออีเมล account@farangangmor.com
ก่อนจัดส่งเอกสารตัวจริงทางไปรษณีย์

 1. เมื่อทางฝรั่งอั่งม้อได้รับเอกสารตัวจริงเรียบร้อยแล้วจะทำการโอนเงินยอดหัก ณ ที่จ่ายคืนให้กับท่าน ตามข้อมูลเลขบัญชีที่แจ้งเอาไว้ และจะแจ้งให้ทราบหลังจากโอนเงินคืนให้เรียบร้อย

หมายเหตุ : สำหรับบริษัทขนาดใหญ่ที่ทางสรรพากรพื้นที่ / สำนักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่
อนุญาตให้จัดทำและจัดส่ง ใบหัก ณ ที่จ่ายแบบออนไลน์ได้ ตามเอกสาร ภ.อ. 11
กรุณาแจ้งฝรั่งอั่งม้อว่าขอจัดส่งตัวจริงผ่านทางอีเมล

Share the Post: