เขียน E-mail ภาษาอังกฤษให้ดูโปรขึ้น ด้วย 4 อย่างนี้ !!

professional-email-โปรขึ้น

สำหรับการทำงาน ต้องได้เขียน E-mail ติดต่องานต่าง ๆ มากมาย เราก็อยากจะให้ E-mail ของเราดูดี ดูเป็น professional (มืออาชีพ) แอดมินขอเสนอ 4 อย่างที่จะมาช่วยให้ E-mail ของเราดูโปรขึ้นดังนี้ค่ะ 😀


1. Greeting ทักทาย

ปกติเราอาจจะทักทายด้วยคำว่า Hello , Hi, Hey ได้ ถ้าเป็นการเขียน E-mail ถึงเพื่อน หรือคนสนิท แต่หากเป็น E-mail เพื่อติดต่อในที่ทำงาน แนะนำให้เลือกใช้คำทักทายที่มีความเป็นทางการมากขึ้น เช่น

 • Dear [First Name],  — ใช้ได้ทั่วไป สุภาพ ไม่ทางการจนเกินไป
 • Dear Ms./Mrs./Mr. [Last Name], — สุภาพและเป็นทางการมาก อาจจะใช้กับคนที่ไม่รู้จักมาก่อน
 • To whom it may concern, — ถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง ใช้ในกรณีที่ส่ง E-mail ฉบับเดียวกันนี้ ไปถึงหลายคน มีความจดหมายแจ้งให้ทราบ ไม่เจาะจง ไม่ personal


2. Introduction เกริ่นนำ

เปิดยังไง ให้ดูโปร ขอแบ่งเป็น 2 ส่วนด้วยกันนะคะ

2.1 Thank you ขอบคุณ

เหมือนการทักทาย พูดคุยกับผู้อ่านก่อน อาจจะพูดถึงเรื่องที่เคยคุยกันไว้ในอีเมลก่อนหน้านี้ก็ได้ ถ้าไม่มีการขอบคุณก่อน ก็ไม่ถือว่าผิดอะไรนะคะ แต่ถ้ามีแล้ว E-mail จะดูนุ่มนวลขึ้นค่ะ 😀

Thank you for …+ Noun หรือ  v.ing เช่น

 • Thank you for your interest. ขอบคุณสำหรับความสนใจ
 • Thank you for the information. ขอบคุณสำหรับข้อมูล
 • Thank you for the update. ขอบคุณสำหรับการอัพเดต
 • Thank you for your help with … ขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณ
 • Thank you for your cooperation in … ขอบคุณสำหรับความร่วมมือ
 • Thank you for following up on … ขอบคุณที่ช่วยตามเรื่องให้
 • Thank you for checking … ขอบคุณที่ช่วยตรวจสอบ
 • Thank you for getting back to me … ขอบคุณที่ติดต่อกลับมา

ดูเป็นคนน่ารัก มีมารยาทสุด ๆ ไปเลยค่ะ

2.2 Purpose บอกจุดประสงค์

ต้องการสื่อสารอะไรในการเขียนอีเมลครั้งนี้ก็ให้บอกไปเลยค่ะ ถ้า E-mail ไม่ได้อยู่ในบรรยากาศของการขอบคุณ ก็สามารถข้ามข้อ 2.1 ขอบคุณ มาข้อ 2.2 บอกจุดประสงค์นี้ได้เลยค่ะ แล้วนำไปปรับใช้ตามที่เหมาะสมได้เลยนะคะ 😀

และนี่คือตัวอย่างที่สามารถนำไปปรับใช้ได้ค่ะ

 • This is to … (อีเมล) นี้เพื่อ …
 • I’m writing to … ฉันเขียน (อีเมลหาคุณ) เพื่อ …
 • I’m writing regarding… ฉันเขียน (อีเมลหาคุณ) เกี่ยวกับ …
 • I would like to … ฉันต้องการที่จะ …

สำหรับใครที่เป็นชาวมินิมอล ขอคำเดียวเลย สั้น ๆ ใช้ง่าย แอดมินแนะนำคำเหล่านี้ค่ะ

 • Regarding [PREP] แปลว่า เกี่ยวกับ, ในเรื่องของ, ว่าด้วย

Regarding +[topic], … [sentence] …

หรือจะเป็นคำเหล่านี้ ที่ใช้ได้เหมือนกันกับคำว่า Regarding ค่ะ

 • With regards to +[topic], … [sentence] …
 • Concerning +[topic], … [sentence] …


3. Conclusion สรุป

คือการย้ำอีกครั้งว่า ทั้งหมดที่เขียนมาใน E-mail นี้ เราต้องการสื่อสารอะไร หรืออาจจะสรุปเนื้อหาให้ชัดเจนขึ้น ดัวอย่างเช่น

 • I look forward to …

ส่วนนี้ต้องระวังนิดนึงนะคะ

 • To look forward to + v.ing

ต้องใช้กับ v.ing หรือคำนามนะคะ เพราะ to ทำหน้าที่เป็น Preposition ในวลีนี้ค่า

 • I look forward to …
 • I’m looking forward to …
 • I will look forward to …
 • Looking forward to …

ใช้ได้เหมือนกันทั้งหมดเลยค่ะ

 • Please …

ใช้ในกรณีที่เขียนบรรยายใน E-mail ค่อนข้างยาว เลยอยากจะสรุปสั้น ๆ ให้คนอ่านเข้าใจจุดประสงค์อีกที

กรณีที่เป็นการให้ข้อมูลเพิ่มเติม แล้วอยากทิ้งท้ายว่า ถ้าสงสัยอะไร ถ้ามาสอบถามมาได้เลยนะ


4. Sign off บอกลา

ถ้าสนิทกัน ก็สามารถใช้คำว่า Thanks again, See you soon!,  Cheers ได้ค่ะ แต่ถ้าเป็นอีเมลที่เป็นทางการ แนะนำให้เลือกใช้คำที่ Formal ขึ้นมาหน่อย เช่น

 • Regards (ความเคารพนับถือ, ความหวังดี, ความนับถือ)

เราสามารถใส่คำว่า Regards แล้วตามด้วยชื่อเลยก็ได้ ซึ่งสามารถใช้ได้ทั่วไป ไม่ทางการเกินไป

 • Your … (ด้วยความ…)

ค่อนข้างเป็นทางการมาก

หรือ จะลาพร้อมไปกับคำนี้

 • with ….

With best wishes, หรือ Best Wishes,

With many thanks and best wishes

เพียงแค่มี 4 อย่างนี้ ก็จะช่วยให้ E-mail ของทุกคนดูเป็นทางการ และดูโปรขึ้นมากเลยค่ะ

สุดท้ายนี้ การมีคำสวย ๆ ประโยคเด็ด ๆ ไปใช้ ถือเป็นสิ่งที่ดีมากเลยค่ะ แต่จะดียิ่งกว่านั้นอีก ถ้าเราจัดเวลาฝึกฝนทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน ในภาษาอังกฤษได้มากขึ้น วันละนิดละหน่อย เพื่อให้ไม่ใช่แค่ e-mail ที่ดูโปร แต่เป็นภาษาอังกฤษของเราทั้งหมดดีขึ้นไปด้วยค่ะ

Happy Learning 
ทีมฝรั่งอั่งม้อ

มาเรียนรู้ อัปสกิลภาษาอังกฤษสนุก ๆ กับฝรั่งอั่งม้อได้ที่นี่เลยค่ะ 😀
> คลิกดูคอร์สของฝรั่งอั่งม้อ <

One response to “เขียน E-mail ภาษาอังกฤษให้ดูโปรขึ้น ด้วย 4 อย่างนี้ !!”

 1. Jojo Avatar

  Very helpful. And good translations. Thank you.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Share the Post: