หลักสูตรสำหรับองค์กร

ออกแบบโปรแกรมการเรียนการสอนและกิจกรรมพิเศษ
ให้เหมาะกับกลุ่มบุคลากร เป้าหมายองค์กร และการพัฒนาทักษะให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

 

Learning Solutions to Best Achieve Your Goals

We design customized learning solutions to best serve your goals and needs.

Program I:

Online Courses for Organization

เรียนผ่านคอร์สออนไลน์ได้ ทุกที่ ทุกเวลา
ทบทวนซ้ำได้ตลอด พร้อมหนังสือประกอบการเรียน แบบทดสอบและรายงานความคืบหน้า

Program II:

Interactive Sessions (Online / Onsite)

เรียน/ทำกิจกรรมผ่าน Video Call Sessions (Online) หรือการจัด Workshop ที่สำนักงาน (Onsite) เพื่อให้มีการส่วนร่วมโต้ตอบ และเรียนรู้จากการฝึกใช้ทักษะจริง

Program III:

Combined Solution: Courses + Sessions

ได้ทั้งข้อมูลความรู้พื้นฐานจากคอร์สที่ทบทวนได้ตลอด และได้ฝึกใช้ทักษะที่ได้เรียนมาจริงใน Sessions สำหรับการฝึก ที่ Customize ให้เหมาะกับกลุ่มผู้เรียนโดยเฉพาะ

เราได้รับโอกาสได้ร่วมงานกับองค์กรชั้นนำ ทั้งในและต่างประเทศ

ภาพกิจกรรมหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร

ต้องการให้เราช่วยจัดหลักสูตรการเรียนให้?