How to use 99 Ways to Better Your English

EnglishThai
1. Write down your language learning goalsเขียนเป้าหมายในการเรียนภาษาของคุณ
2. Put sticky notes on 9 items around you and write what they are in Englishติดกระดาษโน๊ตลงบนสิ่งของ 9 สิ่งรอบตัวคุณ และเขียนคำศัพท์ของแต่ละอย่างลงไป
3. List out all the things you can find in your roomเขียนชื่อสิ่งของทั้งหมดที่อยู่ในห้องของคุณ
4. Describe your activity out loudพูดออกเสียง อธิบายกิจกรรมที่คุณกำลังทำ
5. Find 3 hilarious memes and send them to 3 friendsหา 3 รูปภาพ-มุขภาษาอังกฤษตลก ๆ และส่งให้เพื่อน 3 คน
6. Find one new English-speaking YouTuber Share why you like this channelหายูทูปเบอร์ที่พูดภาษาอังกฤษ และแชร์ว่าทำไมถึงชอบช่องนี้
7. Watch a TED TALK and write a summary hereดูวิดีโอ TED Talk 1 ตอน และเขียนสรุป
8. Use Google map in English to go somewhereใช้ Google map เพื่อบอกทางไปที่ไหนสักที่เป็นภาษาอังกฤษ
9. Record your voice talking about how your day wentอัดเสียงของคุณ และเล่าเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้
10. Complete this emailเขียนอีเมลนี้ให้สมบูรณ์
11. List 9 facts about youเขียน 9 เรื่องจริงเกี่ยวกับตัวคุณ
12. Write a love letter to your favorite celebrityเขียนจดหมายรักหาคนดังที่คุณชื่นชอบ
13. Write a letter to yourself when you’re 80เขียนจดหมายถึงตัวเองตอนอายุ 80
14. Record a video of yourself talking about the ____ (most memorable/ most adventurous/ happiest/ saddest/ life-changing ) experience in your life for at least 1 minuteอัดเสียงของคุณพูดเกี่ยวกับประสบการณ์ในชีวิตที่ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
น่าจดจำที่สุด/ ดูผจญภัยมากที่สุด/ เศร้าที่สุด/เปลี่ยนแปลงชีวิตไม่มากที่สุด อย่างน้อย 1 นาที
15. Write 5 positive affirmations and read them out loud to yourself in a mirrorเขียนประโยคเพิ่มพลังบวก และอ่านออกเสียงหน้ากระจกให้ตัวเองฟัง
16. Join any online international community on a topic you’re interested in – Facebook Group, Discord, Clubhouse, Twitter etc.เข้าร่วมกลุ่มที่พูดคุย (เป็นภาษาอังกฤษ) ในหัวข้อที่คุณสนใจ บนแพล็ตฟอร์มต่าง ๆ เช่น Facebook, Discord, Clubhouse, Twitter
17. Immerse yourself in English – speaking sound: Put on a podcast/ movie/ talk while you’re doing other things – for at least 20 minutesล้อมรอบตัวเองด้วยเสียงภาษาอังกฤษ เปิด podcast/หนัง/ทอล์ค ทิ้งไว้ขณะที่ทำอย่างอื่นไปด้วย อย่างน้อย 20 นาที
18. Call out 9 items you can see right nowเรียกชื่อ 9 สิ่งที่คุณเห็นตอนนี้เป็นภาษาอังกฤษ
19. Write a birthday card to someone you knowเขียนการ์ดวันเกิดถึงคนที่คุณรู้จักเป็นภาษาอังกฤษ
20. Write down 9 words that are most difficult to pronounce Go on an online dictionary Listen to the sounds and repeat after themเขียนคำ 9 คำที่ออกเสียงยากที่สุดเปิดหาวิธีการออกเสียงคำนั้นจากพจนานุกรมออนไลน์ (Cambridge dictionary หรือ Google)ฟังและออกเสียงตาม
21. Go to any social media page Pick at least 5 English sentences you see Write them down hereไปที่เพจบนโซเชียลมีเดียใดก็ได้ แล้วเลือกประโยคภาษาอังกฤษอย่างน้อย 5 ประโยคที่ได้เห็น และเขียนมันลงไปในหน้านี้
22. Listen to a podcast or radio Jot down interesting words or phrases you learnฟัง podcast หรือรายการวิทยุเขียนคำหรือวลีที่ได้เรียนรู้ลงไป
23. Go to YouTube and see what you most recently searched for in your native language Now search for it again in Englishไปที่ YouTube และดูว่าเพิ่งค้นหาวิดีโออะไรไปล่าสุดทีนี้ลองค้นหาเรื่องนั้นอีกครั้งเป็นภาษาอังกฤษ
24.  Watch a movie Learn 9 new words and phrasesดูหนังเขียน 9 คำและวลีที่ได้เรียนรู้จากหนังลงไป
25.  Make sentences using the 9 words and phrases you have just learnedแต่งประโยคโดยใช้ 9 คำและวลีใหม่ที่เพิ่งได้เรียนไป
26.            Circle the first 3 words you seeMake sentences using these wordsวงกลม 3 คำแรกที่คุณเห็นแต่งประโยคโดยใช้คำเหล่านั้น
27.            Take yourself on a city tour and describe 3 attractions you see to yourself as if you’re talking to a foreign friendไปเที่ยวชมเมืองและลองพูดอธิบายสถานที่ท่องเที่ยว 3 แห่ง เหมือนกับว่ากำลังบอกกับเพื่อนต่างชาติ
28.            List 9 interview questions to ask your role model or someone you admireเขียน 9 คำถามสัมภาษณ์เพื่อถามบุคคลต้นแบบหรือคนที่คุณยกย่อง
29.            Answer the questions you’ve listed to ask your role model on the previous pageลองตอบคำถามที่คุณเขียนมาไว้ก่อนหน้านี้ เพื่อถามบุคคลต้นแบบ
30.            Write down your morning routineเขียนกิจวัตรช่วงเช้าของคุณ
29.Challenge = Go to a restaurant/ cafe and order a drink/ food in Englishลองท้าทายตัวเอง: ไปร้านอาหาร/ร้านกาแฟ แล้วสั่งเครื่องดื่ม/อาหารเป็นภาษาอังกฤษ
30. Ask at least 3 questions to an intelligent virtual assistant (Siri/ Google Assistant/ Alexa)ถามอย่างน้อย 3 คำถามกับซอฟต์แวร์ผู้ช่วยอัจฉริยะ (Siri/ Google Assistant/ Alexa)
31. Write down your night routineเขียนกิจวัตรตอนกลางคืนของคุณ
32. What’s in your bag?Take a picture of the items in your bag and list them hereมีอะไรอยู่ในกระเป๋าของคุณบ้าง?ถ่ายรูปสิ่งของในกระเป๋า และเขียนรายการของไว้ตรงนี้
33. Record a video of yourself talking about your _____a) heartbreakb) first lovec) crushd) soulmatee) ideal partnerfor at least 1 minuteบันทึกวิดีโอของตัวคุณเองที่พูดถึง _____ ของคุณ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)ก) การอกหักข) รักครั้งแรกค) คนที่เราแอบปลื้มง) เนื้อคู่จ) แฟนในอุดมคติเป็นเวลาอย่างน้อย 1 นาที
34. Write down your plans for this month on the calendarเขียนตารางงานและกิจกรรมของคุณสำหรับเดือนนี้ไว้ในปฏิทินนี้
35. Create a dialogue between YOU and _____ลองเขียนบทสนทนาโต้ตอบระหว่างคุณกับ _____ (ใครก็ได้)
36. Write 3 beautiful English quotes on sticky notes and stick them on the wallเขียน 3 คำคมภาษาอังกฤษที่โดนใจคุณ ลงบนกระดาษโน๊ตแล้วแปะมันบนผนัง
37. Write down your monthly expenses in Englishจดค่าใช้จ่ายรายเดือนของคุณเป็นภาษาอังกฤษ
38. Change the language of you cell phoneเปลี่ยนภาษาในโทรศัพท์มือถือคุณเป็นภาษาอังกฤษ
39. Go to a restaurant or cafe and leave a review in English hereไปร้านอาหารหรือร้านกาแฟ แล้วเขียนรีวิวเป็นภาษาอังกฤษไว้ที่นี่
40. List out 9 different ways that you can practice English in your daily lifeเขียน 9 วิธีที่คุณสามารถฝึกภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้
41. Change the name of the files on your computer to Englishเปลี่ยนชื่อไฟล์ในคอมพิวเตอร์เป็นภาษาอังกฤษ
42. Describe these itemsWhat do they look like?เขียนอธิบายสิ่งของเหล่านี้ มันมีรูปร่างหน้าตา และลักษณะอย่างไรบ้าง
43. Give directions from your home to _______Pretend to make a call to your friends and give them the directions.บอกเส้นทางจากบ้านไปที่ ______ (ที่ได้ก็ได้)ลองแสดงเหมือนโทรหาเพื่อนและบอกทางจากบ้านไปที่นั่น พร้อมเขียนสคริปต์การโทรลงไป
44. Write your to-do lists for this week in Englishเขียนรายการสิ่งที่ต้องทำในสัปดาห์นี้เป็นภาษาอังกฤษ
45. Find an interesting video onlineSend it to your friends and tell them why you think they should watch itค้นหาวิดีโอภาษาอังกฤษที่น่าสนใจส่งให้เพื่อนและบอกเขาว่าทำไมคุณถึงคิดว่ามันน่าดู
46. Choose 9 words you saw in this bookExtra tips:Try using: Past tenseTry using: Present Perfect TenseTry using: Past Continuous TenseUse these word to write sentences about something in the pastเลือก 9 คำที่เห็นในหนังสือเล่มนี้เอาคำเหล่านี้มาแต่งประโยคเกี่ยวกับเรื่องในอดีต เคล็ดลับเพิ่มเติม:ลองใช้ Past Tenseลองใช้ Present Perfect Tenseลองใช้ Past Continuous Tense
47. Try reading this TONGUE TWISTER as fast as you canลองอ่าน TONGUE TWISTER (คำลิ้นพัน) เหล่านี้ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้
48. Go to YouTube and watch any English-speaking video on your home pageShare your summary of the video hereไปที่ YouTube และดูวิดีโอฃภาษาอังกฤษในหน้าแรกของ YouTube คุณเขียนสรุปวิดีโอที่ได้ดูไว้ที่นี่
49. Follow 3 new English content creators on Instagram or Facebookกดติดตาม 3 คอนเท้นต์ครีเอเตอร์ที่พูดภาษาอังกฤษ บน Instagram หรือ Facebook
50. Plan the travel itinerary for your dream tripวางแผนการเดินทางทริปในฝันของคุณ
51. Go to any websiteWrite down as many words as you can find on the website home page hereไปที่เว็บไซต์ใดก็ได้จดคำศัพท์ที่เห็นได้จากหน้าแรกของเว็ปไซต์ ให้ได้มากที่สุด
52. Watch a video on YouTubeGo to the comment sectionRead the comments and jot down interesting expression you findดูวิดีโอบน YouTubeไปที่ส่วนของ Commentอ่านความคิดเห็นต่าง ๆ และจดประโยคหรือข้อความที่น่าสนใจจาก comment ไว้ที่นี่
53. (Choose any photo you took)Describe all the things you see in that photo(เลือกรูปใดก็ได้ – แปะไว้ในหนังสือ)เขียนอธิบายทุกสิ่งที่เห็นได้จากในภาพ
54. List 9 words that best describe yourselfเขียน 9 คำภาษาอังกฤษที่บอกความเป็นตัวคุณได้ดีที่สุด
55. Share a movie line that is most touching to youแชร์ประโยคเด็ดจากหนังที่โดนใจคุณที่สุด
56. Go to backup.farangangmor.com/99ways or scan this QRเข้าไปที่ backup.farangangmor.com/99ways หรือสแกน QR นี้ (เพื่อรับโจทย์สุดพิเศษ)
57. Write a hate letter to ______เขียนจดหมายหาคนที่เราเกลียด
58. Write a thank you note to your friendเขียนข้อความขอบคุณถึงเพื่อน
59. Watch a movie trailerThink of a caption to share on social mediaดูวิดีโอตัวอย่างหนังคิดแคปชั่นเพื่อแชร์วิดีโอนี้ลงบนโซเชียลมีเดีย
60. Listen to a songList words you can catchCheck the lyrics to see if you got the words correctlyฟังเพลงลองจดคำที่คุณพอฟังออก (หรือจะลองเดาก็ได้)เช็คเนื้อเพลงเพื่อดูว่าเราได้ยินคำศัพท์มาถูกต้องหรือไม่
61. Tweet in English about a news/ current eventทวีตเป็นภาษาอังกฤษเกี่ยวกับข่าว/เหตุการณ์ปัจจุบัน
62. Go to an online shopping app and search in English for a product you want to buyไปที่แอปซื้อของออนไลน์ แล้วค้นหาสินค้าที่คุณต้องการซื้อเป็นภาษาอังกฤษ
63. Write the most romantic movie line you’ve ever heard!เขียนประโยคจากหนังที่โรแมนติกที่สุดเท่าที่คุณเคยได้ยินมา!
64. Write a gratitude journal
I’m grateful for ______
บันทึกสิ่งที่คุณรู้สึกขอบคุณฉันรู้สึกขอบคุณ ___________
65. Read 9 signs you see today and jot them down hereอ่าน 9 ป้ายภาษาอังกฤษที่คุณเห็นในวันนี้ และจดมันไว้ที่นี่
66. Listen to your favorite song and sing out loudฟังเพลงโปรดของคุณและร้องเพลง
67. Write down your life goals for next 5 years hereเขียนเป้าหมายชีวิตของคุณในอีก 5 ปีข้างหน้า
68. Go to the most recent chat you have on your phoneTranslate the last 3 sentences you wrote in your native language to Englishไปที่แชทล่าสุดบนโทรศัพท์ของคุณแปล 3 ประโยคที่คุณเขียนในภาษาของคุณเป็นภาษาอังกฤษ
69. Spot the mistakes hereTip: Have fun trying to read and spot any mistakes you see. Think about how you can correct and improve them.จับผิด! หาข้อผิดพลาดที่คุณเจอในรูปเหล่านี้เคล็ดลับ: สนุกกับการฝึกสังเกตและหาข้อผิดพลาดที่เห็นจากข้อความภาษาอังกฤษรอบตัว แล้วลองคิดดูว่าคุณจะแก้ไขมันได้อย่างไร
70. Challenge: Ask a friend to talk to you in English for at least 15 minutesลองท้าทายตัวเอง:
ขอให้เพื่อนคุยกับคุณเป็นภาษาอังกฤษเป็นเวลาอย่างน้อย 15 นาที
71. Describe your ideal homeเขียนอธิบายบ้านในฝันของคุณ
72. Game: Word Chain!Instructions: Write down a new word that begins with the last letter of the previous word. Keep adding as many words as you can.For example: Elephant-Table-Ear-Rest-Terrace…เกม: Word Chain ต่อคำ!วิธีเล่น: เขียนคำใหม่ที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรตัวสุดท้ายของคำก่อนหน้า ต่อคำให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เช่น Elephant-Table-Ear-Rest-Terrace…
73. Use these 9 words to tell storyใช้ 9 คำนี้ในการเขียนเล่าเรื่อง
74. Find an English interview of your favorite celebrityAct like an MC asking the questions to the personTip: Don’t know where to find an interesting English interview?Check out this series of English interviews on Farang Angmor’s Youtube Channel!หาบทสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษของคนดังที่คุณชื่นชอบทำตัวเหมือนเป็นพิธีกรที่ถามคำถามกับบุคคลนั้น เคล็ดลับ: ไม่รู้ว่าจะหารายการสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษดีดีได้ที่ไหน?ดู English Talk ดีดีมากมายได้ที่ Youtube Channel ของ Farang Angmor!
75. Go to google.com and search for anything in Englishไปที่ google.com แล้วค้นหาเรื่องอะไรก็ได้เป็นภาษาอังกฤษ
76. Make your next shopping list in Englishทำรายการช้อปปิ้ง (ของที่ต้องซื้อ) ครั้งต่อไปของคุณเป็นภาษาอังกฤษ
77. Watch a movie with English subtitlesJot down the phrases you learned hereดูหนังโดยเปิดคำบรรยายภาษาอังกฤษ (English subtitle)จดวลีและประโยคที่คุณได้เรียนรู้ลงไปในนี้
78. Watch the same movie without subtitles and see if you can remember the words you have already learnedดูหนังเรื่องเดียวกันโดยไม่เปิดคำบรรยาย (No subtitle) และดูว่าคุณสามารถจำคำศัพท์ที่คุณได้เรียนรู้ไปแล้วได้หรือไม่
79. Describe your perfect day!เขียนอธิบายวันที่สมบูรณ์แบบสำหรับคุณ!
80. Post a picture on your social media and write a caption in Englishโพสต์ภาพบนโซเชียลมีเดียของคุณและเขียนแคปชั่นเป็นภาษาอังกฤษ
81. Take a picture of this book and send it your friendsTell them (in English) about your experience practicing English with this bookถ่ายรูปหนังสือเล่มนี้และส่งให้เพื่อนของคุณบอกพวกเขา (เป็นภาษาอังกฤษ) เกี่ยวกับประสบการณ์ของคุณในการฝึกภาษาอังกฤษด้วยหนังสือเล่มนี้
82. Duet with an English-speaking content creator on Tiktokลอง DUET กับคนทำคอนเท้นต์ภาษาอังกฤษบน Tiktok
83.  Try using voice texting on your smartphoneWhat you want to say: ______________What it writes for you: ______________ลองใช้ Voice Texting (ฟีเจอร์พิมพ์ตามเสียงพูด) บนมือถือของคุณจดสิ่งที่คุณต้องการจะพูดจดสิ่งที่มันพิมพ์ให้คุณ
84. Go to a buffet/ supermarket/ mart and before you pick an item/ food, make sure you know what it’s called in Englishไปร้านบุฟเฟ่ต์/ ซุปเปอร์มาร์เก็ต/ ร้านค้า ใดก็ได้ก่อนที่คุณจะเลือกหยิบของ/ อาหาร อะไร ให้คุณลองคิดก่อนว่าคำในภาษาอังกฤษของสิ่งนั้นเรียกว่าอะไร
85. Write an email to yourself and schedule for it to be sent in 1 monthเขียนอีเมลถึงตัวเองและตั้งเวลาส่งในอีก 1 เดือนข้างหน้า
86. Watch an English lesson video on YouTube to learn about any English language rule (Grammar, Pronunciation, etc.)Summarize what you’ve learned hereดูวิดีโอสอนภาษาอังกฤษบน YouTube เรียนเกี่ยวกับกฎการใช้ภาษาอังกฤษ (ไวยากรณ์ การออกเสียง ฯลฯ)เขียนสรุปสิ่งที่คุณได้เรียนรู้ไว้ที่นี่
87. Pick any English bookTurn to page 99 and read the first 9 sentences out loudเลือกหนังสือภาษาอังกฤษเล่มใดก็ได้เปิดไปที่หน้า 99 แล้วอ่านออกเสียง 9 ประโยคแรก
88. Take a picture with the bookWrite to 99@farangangmor.com and share with us how this book has changed your life!a.               Your Confidence:b.               Your Fluency:c.                Your Studies/ Career Development:d.               Other Benefits:ถ่ายรูปคู่กับหนังสือเล่มนี้เขียนถึง 99@farangangmor.com และแชร์กับเราว่าหนังสือเล่มนี้เปลี่ยนชีวิตคุณไปอย่างไรบ้างความมั่นใจของคุณ:ความคล่องในการใช้ภาษาของคุณ:การเรียน / การทำงานของคุณ:ประโยชน์อื่นๆ:
89. Read product labels and collect 9 new words you just learnedอ่านฉลากผลิตภัณฑ์และรวบรวมคำศัพท์ใหม่ 9 คำที่คุณเพิ่งได้เรียนรู้
90. Paraphrase any 9 sentences you find in this bookTip: Paraphrase (v.) to state something written or spoken indifferent wordsเขียน 9 ประโยคที่คุณพบในหนังสือเล่มนี้ แต่ปรับประโยคใหม่ให้เป็นคำของคุณเอง มีความหมายเดิม แต่ใช้คำและการเรียงประโยคแบบใหม่ Paraphrase หมายถึง การเขียนประโยคโดยคงความหมายเดิมไว้ แต่เปลี่ยนคำและการเรียงประโยคแบบใหม่ เช่นOriginal: I love ice cream.Paraphrase: My favorite dessert is ice cream.
91. If you were on the cover of a magazine What would be the title and description you see next to your pictureComplete this magazine cover(Place your photo here)ถ้าคุณได้ขึ้นปกนิตยสาร คำอธิบายบนหน้าปกนั้นจะเป็นอย่างไร เติมรายละเอียดปกนิตยสารเล่มนี้ให้สมบูรณ์ (ติดรูปภาพของคุณที่นี่)
92. Create a bucket list of all the things you want to try in your lifetime!ตั้งเป้าหมายชีวิตของคุณ เขียนสิ่งที่อยากทำในชีวิตก่อนตายไว้ที่นี่
93. Go back to any page you wrote and spot any language mistakes you madeSee how you could improve your writingเปิดกลับไปที่หน้าใดก็ได้ที่คุณเขียน และลองหาข้อผิดพลาดในการเขียนของคุณดูว่าคุณจะแก้ไขการเขียนของคุณให้ดีขึ้นได้อย่างไร
94. Watch a video clip in EnglishRepeat 9 phrases you he right awayดูคลิปวิดีโอภาษาอังกฤษพูด 9 วลีที่คุณได้ยินทันที
95. Record an audio clip of yourself reading a short story/ the latest news article out loudListening to the recording and give yourself feedback on your speakingอัดเสียงของคุณ อ่านเรื่องสั้น/บทความข่าวล่าสุด ฟังคลิปเสียงนั้นและตรวจการพูดของคุณ
96. Describe these peopleWhat do they look like?เขียนอธิบายคนเหล่านี้พวกเขามีรูปร่าง หน้าตา และลักษณะอย่างไร?
97. Write a note to yourself summarizing the learning experience and compliment yourself for completing the journeyเขียนบันทึกถึงตัวเอง สรุปประสบการณ์การเรียนรู้ที่ได้จากหนังสือเล่มนี้ และชื่นชมตัวเองที่ได้ลงมือทำจนครบจบเล่ม
Share the Post: