คุณทำแบบทดสอบได้

คะแนน

0-2 Points

แนะนำให้ลองเริ่มพัฒนาทักษะจากการฝึกด้วยตัวเอง ผ่านการฟังหรืออ่านภาษาอังกฤษง่าย ๆ ในแต่ละวัน วันละ 5-10 นาที ในช่วง 1-2 เดือนแรกนี้ก่อน เพื่อค่อย ๆ สะสมคำศัพท์-ประโยค และเพิ่มความคุ้นชินกับภาษาอังกฤษ ก่อนที่จะเริ่มเรียนในคอร์สออนไลน์ต่อยอดทักษะให้ได้สนุกและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ฝึกภาษาอังกฤษเตรียมพร้อมเข้าเรียนก่อน ไปด้วยกัน ได้ฟรี ในช่องทางต่าง ๆ ของฝรั่งอั่งม้อ

เมื่อมั่นใจมากขึ้นแล้วสามารถทำ self-assessment ซ้ำอีกครั้ง ก่อนสมัครเข้าเรียนปูพื้นฐานเพิ่มในคอร์ส beginner level ได้เลยนะคะ

วิดีโอแนะนำ

สำหรับการวางแผนการฝึกภาษาให้ได้ผลในระยะยาว

วิดีโอแนะนำ

สำหรับสิ่งที่ต้องทำทุกวันให้เก่งภาษา