คุณทำแบบทดสอบได้

คะแนน

3-5 Points

Beginner Level

เป็นช่วงตัวเลขที่ดีสำหรับการเริ่มปูพื้นฐานและต่อยอดเลยค่ะ

เคล็ดลับคือการฝึกเอาภาษาอังกฤษเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันมากขึ้น และค่อย ๆ สร้างความคุ้นเคย และความมั่นใจในการใช้ภาษาอย่างสม่ำเสมอ เหมาะกับคอร์ส Beginner Level เพื่อปูพื้นฐานทักษะพูด-ฟัง
(แต่สำหรับการปูพื้นฐานจะแนะนำเป็นคอร์ส พูดฝรั่งได้ดั่งเสก ก่อนค่า ^^)

 

เรียนภาษาอังกฤษ คะน้า ฝรั่งอั่งม้อ Farang Angmor

คอร์ส พูดฝรั่งได้ดั่งเสก

เหมาะสำหรับคนที่ต้องการปูพื้นฐานทุกเรื่องที่ต้องรู้ ให้พูดภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ

คอร์ส Conversation สนททนาลื่นไหล มั่นใจร้อยเปอร์

เหมาะสำหรับคนที่ต้องการ ลงลึกเรื่องการสนทนาโต้ตอบให้ลื่นไหล เป็นธรรมชาติ

เรียนภาษาอังกฤษ คะน้า ฝรั่งอั่งม้อ Farang Angmor

คอร์ส Pronunciation พูดเหมือนเด๊ะ ออกเสียงเป๊ะเวอร์

เหมาะสำหรับคนที่ต้องการเน้นปรับการออกเสียงภาษาอังกฤษ ให้ชัดเป๊ะ

เรียนภาษาอังกฤษ คะน้า ฝรั่งอั่งม้อ Farang Angmor

คอร์ส Think in English คิดเป็นภาษาอังกฤษ พูดได้คล่อง ไม่ต้องท่องจำ

เหมาะสำหรับคนที่ต้องการปรับเทควิธีในการฝึกให้ได้ผลมากขึ้นในระยะยาว

หรือสำหรับท่านที่ต้องพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้แข็งแรง  แต่ไม่รู้จะเริ่มยังไง

สามารถเลือกพัฒนาทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน อังกฤษให้แข็งแรง เก่งไว มั่นใจกว่าเดิม จากคอร์สใน Series: 4 Skills Boosters ได้เลยค่ะ 🙂

คอร์ส Listening Skills Boosters

พัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษ ให้แข็งแรง เก่งไว มั่นใจกว่าเดิม

คอร์ส Speaking Skills Boosters

พัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ให้แข็งแรง เก่งไว มั่นใจกว่าเดิม

คอร์ส Reading Skills Boosters

พัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ให้แข็งแรง เก่งไว มั่นใจกว่าเดิม

คอร์ส Writing Skills Boosters

พัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ให้แข็งแรง เก่งไว มั่นใจกว่าเดิม