เทคนิคตอบคำถาม “Tell me about yourself” สำหรับการสัมภาษณ์งานให้ดูโปร ชนะตั้งแต่แนะนำตัว!

คำถามยอดฮิตที่มักจะถูกถามเป็นคำถามแรก ๆ เวลาไปสัมภาษณ์งานที่ว่า “Tell me about yourself” หรือ “ช่วยแนะนำตัวให้ฟังหน่อย” เป็นคำถามที่ฟังดูง่าย ๆ ใช่มั้ยคะ

แต่คำถาม basic แบบนี้ก็ไม่ง่ายเลยที่จะตอบเป็นภาษาอังกฤษให้น่าประทับใจและเพิ่มโอกาสให้เรา

ในบทความนี้ เราเอาวิธีการตอบคำถาม “Tell me about yourself” สำหรับการสัมภาษณ์งาน เพื่อช่วยให้ทุกคน เตรียมตัวให้พร้อมและเพิ่มโอกาสได้งานมากขึ้น

มี Highlights สำคัญ ที่จะเราควรเน้นย้ำในการตอบคำถาม ดังนี้ 
 1. The scope of your role
 2. Big accomplishment
 3. Relevance to the job you’re applying

โดยในคำตอบแบบที่มี 3 ส่วนนี้ เราสามารถใส่ personal qualities (คุณสมบัติ), experience (ประสบการณ์) และ enthusiasm (ความกระตือรือร้น) พร้อมหลักฐานไปด้วยเลย


1. The scope of your role

เราอาจจะเริ่มต้นด้วยการให้ภาพรวมสั้น ๆ ของตำแหน่งงานล่าสุด อธิบายถึงหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก โครงการที่ได้รับผิดชอบ และทีมงานที่ได้ร่วมงานด้วย ให้กระชับแต่ครอบคลุมทั้งหมด


ตัวอย่างประโยคอธิบาย The scope of your role

 • Currently, I hold the position of an account executive at Smith, where my main focus is managing our highest-performing client.

 • In my previous role as a Senior Project Manager at XYZ Company, I was responsible for overseeing end-to-end project lifecycles, managing cross-functional teams, and ensuring timely delivery of high-profile projects, while adhering to budget and quality standards.

 • For the last five years, I’ve been working in the customer service sector. My most recent role involved managing inbound calls within the high-tech sector.

 • I’m working/I have been in the technology industry for 10 years and had the opportunity to lead a team of developers in creating innovative software solutions for various clients.

 • I have spent the last three years managing digital marketing campaigns and analyzing data to optimize strategies and drive business growth.


2. Big Experience / Accomplishment

ลองเลือกความสำเร็จหรือประสบการณ์สำคัญที่มีความเกี่ยวข้องกับงานที่เรากำลังสมัครอยู่ โดยเน้นย้ำถึงคุณค่าที่ได้รับจากประสบการณ์ครั้งนั้นที่เราได้นำมาปรับใช้กับองค์กร


ตัวอย่างประโยคอธิบาย Big accomplishment

 • In my previous role at an agency, I had the opportunity to work with three major national healthcare brands, and I found the work immensely fulfilling.

 • One of my major accomplishments during this tenure was leading a project that resulted in a remarkable 30% increase in customer engagement, subsequently boosting revenue by $500,000 within a mere six months.

 • During my previous position, I built meaningful customer connections, leading to a substantial 30 percent boost in sales within a few months.

 • Being able to collaborate effectively within a team is my biggest joy. It was a treasured moment for me when, during my supervision term at ABC Organization, we were able to streamline our project processes and boost team productivity. This achievement is what I’m really grateful for.

 • During my supervision term at Organization Y, we were able to successfully launch a marketing campaign that boosted brand awareness and resulted in a 30% growth in customer engagement. This achievement emphasized my strategic thinking and project management abilities, which have been instrumental in my career progression.


3. Relevance to the Job You’re Applying For

เสริมการเชื่อมโยงประสบการณ์ในอดีตกับตำแหน่งงานที่กำลังสัมภาษณ์ โดยเน้นย้ำถึงทักษะและประสบการณ์จากบทบาทก่อนหน้านี้ที่สอดคล้องกับความต้องการของงานที่กำลังสมัครอยู่ เพื่อแสดงให้เห็นว่าประสบการณ์ในอดีตทำให้เราเหมาะสมกับโอกาสใหม่นี้มากเพียงใด


ตัวอย่างประโยคอธิบาย Relevance

 • My desire is to delve deeper into the operations of a specific healthcare company, making the prospect of joining Metro Health Center truly exciting.

 • This experience as a Senior Project Manager has equipped me with strong organizational and team management skills, which I believe are essential for successfully leading complex projects, a crucial aspect of the role I am currently pursuing. I am excited to apply my expertise in project management and contribute to the success and growth of this team.

 • Currently, I’m seeking a company that places great value on customer relations, offering the opportunity to be part of a robust team and contribute positively to customer retention and sales.

 • I am looking for opportunities to utilize my data analysis skills in a dynamic and collaborative work environment. Having honed my analytical capabilities through various projects and internships, I am excited to contribute my expertise to drive data-driven decisions and add value to the team at Company X.

 • I would like to expand my knowledge of digital marketing strategies and trends, especially in social media marketing. With a strong foundation in marketing principles and a keen eye for audience engagement, I am eager to leverage my skills to enhance online brand presence and engagement for Company Y.
เมื่อรวมทั้ง 3 Steps เข้าด้วยกันจะได้คำตอบดังนี้


ตัวอย่างที่ 1

Currently, I hold the position of an account executive at Smith, where my main focus is managing our highest-performing client. In my previous role at an agency, I had the opportunity to work with three major national healthcare brands, and I found the work immensely fulfilling. My desire is to delve deeper into the operations of a specific healthcare company, making the prospect of joining Metro Health Center truly exciting.


ตัวอย่างที่ 2

For the last five years, I’ve been working in the customer service sector. My most recent role involved managing inbound calls within the high-tech sector. During my previous position, I built meaningful customer connections, leading to a substantial 30 percent boost in sales within a few months. Currently, I’m seeking a company that places great value on customer relations, offering the opportunity to be part of a robust team and contribute positively to customer retention and sales.ตัวอย่างที่ 3


In my previous role as a Senior Project Manager at XYZ Company, I was responsible for overseeing end-to-end project lifecycles, managing cross-functional teams, and ensuring timely delivery of high-profile projects, while adhering to budget and quality standards. One of my major accomplishments during this tenure was leading a project that resulted in a remarkable 30% increase in customer engagement, subsequently boosting revenue by $500,000 within a mere six months. This experience as a Senior Project Manager has equipped me with strong organizational and team management skills, which I believe are essential for successfully leading complex projects, a crucial aspect of the role I am currently pursuing. I am excited to apply my expertise in project management and contribute to the success and growth of this team.>>และนี่คือเทคนิคในการตอบคำถามสัมภาษณ์ “Tell me about yourself” เป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งถ้าเราสามารถแนะนำตัวเองได้อย่างมืออาชีพ น่าประทับใจได้ตั้งแต่เริ่มสัมภาษณ์ก็จะยิ่งเพิ่มโอกาสในการได้งาน

ฉะนั้นเราควรเตรียมตัวให้พร้อม ฝึกตอบคำถามให้คล่องเข้าไว้นะคะ อาจจะลองฝึกตอบคำถามกับเพื่อน หรือคนที่มีประสบการณ์ใกล้ตัว เพื่อปรับปรุงคำตอบและสร้างความมั่นใจในการสื่อสารมากยิ่งขึ้นนะคะ แอดมินเป็นกำลังใจให้ค่า ^^

ทีมฝรั่งอั่งม้อ 😀มาเรียนรู้ อัปสกิลภาษาอังกฤษสนุก ๆ กับฝรั่งอั่งม้อได้ที่นี่เลยค่ะ 😀

> คลิกดูคอร์สของฝรั่งอั่งม้อ <Share the Post: