ฝรั่งถาม Do you mind…? ต้องตอบว่าอะไร

Blog_do-you-mind-ตอบว่าอะไร

หนึ่งในประโยคที่ฝรั่งมักใช้ถามนั้นก็คือ “Do you mind…? หรือ Would you mind…?” ซึ่งมีความหมายในภาษาไทยว่า “คุณจะรังเกียจไหม/คุณจะว่าอะไรไหม/จะเป็นอะไรไหม” ทั้งสองประโยคนี้สามารถใช้ถามเพื่อขออนุญาตทำสิ่งต่าง ๆ เช่น ขอยืมของ ขอความช่วยเหลือ หรือขอทำอะไรสักอย่าง


หลายคนพอเจอคำถามนี้เข้า ก็ไม่มั่นใจว่าแปลถูกไหม และไม่รู้ว่าต้องตอบว่าอะไร ดังนั้นในบทความนี้ เราจะมาเรียนรู้วิธีการตอบคำถาม “Do you mind…?/Would you mind..?” กันค่ะ


รูปแบบประโยคและการใช้งาน 


Do you mind….? หรือ Would you mind….? มีโครงสร้างดังนี้

 • Do you mind/Would you mind + if + subject + verb(1)?
  • มักใช้ในการขออนุญาตเพื่อทำอะไรบางอย่าง

 • Do you mind/Would you mind + verb(ing)?
  • ใช้บ่อยเมื่อต้องการขอร้องให้ช่วยทำบางอย่าง 


ตัวอย่างประโยค

 • Do you mind if I turn on the air conditioner? (คุณจะว่าอะไรไหม ถ้าฉันจะขอเปิดแอร์)
 • Do you mind closing the door? (คุณจะช่วยปิดประตูให้หน่อยได้ไหม)
 • Would you mind if I sit here? (คุณจะว่าอะไรไหม ถ้าฉันนั่งตรงนี้)
 • Would you mind telling me your phone number? (คุณจะช่วยบอกเบอร์โทรศัพท์ของคุณได้ไหม)


วิธีการตอบคำถาม “Do you mind…?/Would you mind…?”

เราสามารถตอบได้ 2 แบบ ดังนี้ 

1. ถ้าต้องการบอกว่า “ได้เลย เอาเลย ฉันไม่ว่าอะไร/ไม่รังเกียจ”
 • No, I don’t mind. (ไม่ ฉันไม่รังเกียจ)
 • No, go ahead. (ได้สิ เชิญเลย)
 • Of course not. (แน่นอน ไม่รังเกียจ)
 • Not at all. (ไม่เลย)
 • No, no problem. (ไม่ ไม่มีปัญหา)

2. ถ้าต้องการบอกว่า “เราไม่อนุญาต/เราไม่โอเค”
 • Yes, I mind/I would mind. (ใช่ ฉันจะว่าอะไร/ฉันจะรังเกียจ)
 • I’m afraid I do. (ฉันเกรงว่า ฉันไม่โอเค)
 • I’m sorry, I can’t. (ฉันขอโทษ ฉันทำไม่ได้)
 • I’m not comfortable with that. (ฉันไม่สบายใจกับเรื่องนั้น)
 • I’m sorry but the seat is taken. (ฉันขอโทษนะ แต่ว่าที่นั่งนี้มีคนนั่งแล้ว)ทั้งหมดนี้ก็คือ การตอบคำถาม “Do you mind…?/Would you mind…? (คุณจะรังเกียจไหม)” ที่แอดมินรวบรวมข้อมูลมาไว้ให้พร้อมทั้งยกตัวอย่างที่หลากหลาย แอดมินมั่นใจว่า หากเราเข้าใจความหมายของประโยคคำถามนี้และฝึกฝนการตอบคำถามบ่อย ๆ เราก็จะสามารถตอบคำถามนี้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมแน่นอนค่ะ Happy Learning

ทีมฝรั่งอั่งม้อ 😀มาเรียนรู้ อัปสกิลภาษาอังกฤษสนุก ๆ กับฝรั่งอั่งม้อได้ที่นี่เลยค่ะ 😀

> คลิกดูคอร์สของฝรั่งอั่งม้อ <

Share the Post: