รวมประโยคลางาน ลากิจ ลาป่วย ภาษาอังกฤษ ทั้งแบบ formal และ informal

Blog_ลางาน

จะลางานแต่ละทีคิดแล้วคิดอีก ไม่ว่าจะเป็นลาป่วย ลากิจ ลาพักร้อน หรือลาเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ก็รู้สึกไม่มั่นใจว่าจะใช้ประโยคภาษาอังกฤษ หรือคำศัพท์เกี่ยวกับ “การลางาน” คำไหนดีให้ฟังดูสุภาพ เป็นมืออาชีพ

ก่อนที่จะไปดูตัวอย่างประโยคมารู้จักคำศัพท์เกี่ยวกับการลางานกันก่อนนะคะ จะได้เอาไปปรับใช้กับประโยคที่แอดมินรวบรวมมาให้ 


คำศัพท์เกี่ยวกับ “การลางาน” 

  1. Take a leave of absence  (ลางาน)
  2. Take time off (ลางาน)
  3. Personal leave of absence (ลากิจส่วนตัว)
  4. Business leave (ลากิจ)
  5. Sick leave (ลาป่วย)
  6. Maternity leave (ลาคลอด)
  7. Annual leave (ลาพักร้อนประจำปี)
  8. Bereavement leave (ลาหยุดเมื่อสูญเสียคนใกล้ชิด)
  9. Ordination leave (ลาบวช)


ตอนนี้ทุกคนรู้จักคำศัพท์เกี่ยวกับลางานเป็นภาษาอังกฤษแล้ว ต่อไปแอดมินจะมาแนะนำตัวอย่างประโยคลางานภาษาอังกฤษ ลาอย่างไรให้ดูสุภาพ ที่ทุกคนสามารถหยิบเอาไปปรับใช้ได้เลย มีทั้งแบบเป็นทางการ (formal) และไม่เป็นทางการ (informal) ดังนี้


ประโยคลางานแบบ Formal (ค่อนข้างเป็นทางการ)

ใช้ประโยคที่ขึ้นต้นด้วย “I would like to…” จะช่วยให้ดูเป็นทางการขึ้น สามารถใช้ในการเขียน e-mail ได้เลย

1. I would like to kindly ask for your approval of my leave starting on [date] and ending on [date].
ฉันอยากจะรบกวนขอการอนุมัติการลาของฉัน ตั้งแต่ [วันที่] ถึง [วันที่]

2. I would like to request a 4-day leave of absence for personal reasons. If possible, I would like to leave work on [date] and return on [date].
ฉันอยากจะขอลากิจส่วนตัว 4 วัน ถ้าเป็นไปได้ ฉันอยากจะลาตั้งแต่ [วันที่] และกลับมา [วันที่]

3. I would like to ask for your permission and approval for my vacation leave application, which I’m planning to take from [date] until [date].
ฉันอยากจะขออนุญาตและการอนุมัติการลาพักร้อน ที่ฉันวางแผนว่าจะลาตั้งแต่ [วันที่] จนถึง [วันที่]

4. I’m writing to ask for annual leave in advance of my entitlements. I’d like to take my leave between the following dates: [date – date].
ฉันเขียน(อีเมลนี้)มาเพื่อขอลาหยุดประจำปีล่วงหน้า ฉันจะขอลาตามวันที่ดังนี้: [วันที่ – วันที่]

5. As we discussed in our meeting last week, I’d like to confirm that I’ll be absent from the office for one week in December. The exact dates are [date].
จากที่เราได้พูดคุยในการประชุมสัปดาห์ที่แล้ว ฉันต้องการขอคอนเฟิร์มว่าฉันจะลางานเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ในเดือนธันวาคม [วันที่]

6. I would like to take a business leave for two days.
ฉันขออนุญาตลากิจสองวันนะคะ


ประโยคลางานแบบ Informal/casual (ไม่เป็นทางการมาก/ใช้ได้ทั่วไป)

เป็นประโยคลางานที่ไม่เป็นทางการมาก แต่ยังสุภาพอยู่ สามารถใช้ได้ทั้งในการเขียนและพูดเลย

1. I will be out of the office for 1 week starting [date].
ฉันจะลางานเป็นเวลา 1 สัปดาห์โดยเริ่มตั้งแต่ [วันที่]

2. I’m feeling quite ill today. I was hoping to take the day off to recover.
ฉันรู้สึกไม่ค่อยสบายวันนี้ ฉันหวังว่าจะได้หยุดพักสักวัน

3. I wonder if I could have maternity leave next month.
ฉันกำลังคิดว่าฉันจะสามารถขอลาคลอดเดือนหน้าได้ไหม

4. I have a fever, so I’m calling in sick today.
ฉันมีไข้ เลยโทรมาลาป่วยวันนี้

5. There is an urgent situation that I have to take a leave. Could you please consider it?
มันมีเรื่องด่วนที่ทำให้ต้องลางาน คุณช่วยพิจารณาได้ไหมคะ/ครับ

7. Would I be able to take an ordination leave for two weeks?
ผมสามารถขอลาบวชเป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ได้ไหมครับ


ทั้งหมดนี้ก็คือตัวอย่างประโยคลางานภาษาอังกฤษ ที่รวมไปถึง ลาป่วย และลากิจต่าง ๆ ที่ทุกคนสามารถนำประโยคและคำศัพท์ลางานไปใช้กันได้เลย หรือจะนำไปปรับใช้ตามความต้องการของตนเองก็ได้เช่นกันนะคะ 

Happy Learning
ทีมฝรั่งอั่งม้อ 😀

มาเรียนรู้ อัปสกิลภาษาอังกฤษสนุก ๆ กับฝรั่งอั่งม้อได้ที่นี่เลยค่ะ 😀
> คลิกดูคอร์สของฝรั่งอั่งม้อ <
Share the Post: